Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kovo 23 - 25 d. Gavėnios rekolekcijos parapijoje

Paskelbta: 2012-02-24
Kovo 23 d. Penktadienis


09.00 val. Šv. Mišios, pamokslas (moksleiviams)
17.10 val. Rekolekcijų pradžia. Himnas į Šventąją Dvasią
17.15 val. Kryžiaus kelias
18.00 val. Šv. Mišios, pamokslas

Kovo 24 d. Šeštadienis

09.00 val. Šv. Mišios, pamokslas
17.00 val. Švč. Sakramento adoracija. Graudūs verksmai
18.00 val. Šv. Mišios, pamokslas

Kovo 25 d. Sekmadienis

08.00 val. Šv. Mišios, pamokslas
09.30 val. Šv. Mišios, pamokslas
11.00 val. Šv. Mišios, pamokslas
12.30 val. Šv. Mišios, pamokslas
17.30 val. Graudūs verksmai
18.00 val. Šv. Mišios, pamokslas, Švč. Sakramento procesija.

Rekolekcijoms vadovauja Jonavos Šv. apaš. Jokūbo parapijos klebonas teol. lic. kun. Audrius Mikitiukas

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021