Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Rugsėjo 4 d. 11.00 val. - Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai parapijoje

Paskelbta: 2011-08-25
Šv. Mišioms vadovaus Pagėgių Šv. Kryžiaus klebonas kun. Vytautas Gedvainis, giedos Pagėgių bažnyčios choras
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015