Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Birželio 14 d., antradienį, - Gedulo ir vilties diena

Paskelbta: 2011-06-13
1941 m. birželio 14 d. Lietuvoje prasidėjo masiniai gyventojų trėmimai. Tuometinė rusų valdžia pirmiausia suėmė ir išsiuntė į Rusijos gilumą Lietuvos intelektualus, politinio bei karinio elito atstovus, turtingus ūkininkus. Iš viso ištremta apie 132000 žmonių, 28000 žmonių tremtyje žuvo.

18.00 val. šv. Mišiose melsimės už gyvus ir žuvusius kovotojus dėl Lietuvos laisvės
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021