Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2011 m. kilnojamos šventės

Paskelbta: 2011-01-03

 

Žinote, brangūs broliai ir seserys, kad, Dievo malonei leidžiant, džiaugėmės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimu. Šiandien skelbiame jums ir mūsų Išganytojo Prisikėlimo džiaugsmą. Šiais Viešpaties metais kovo mėnesio 9 dieną bus Pelenų diena, kuria pradėsime šventosios Gavėnios pasninką. Balandžio mėnesio 24 dieną džiaugsmingai švęsime Velykas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą. Birželio mėnesio 5 dieną minėsime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Žengimą į dangų. Sekminių šventė bus birželio mėnesio 12 dieną, birželio mėnesio 26 dieną – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventė. Lapkričio mėnesio 27 dieną - pirmasis Advento sekmadienis, kai prisiminsime būbsimąjį atėjimą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuriam priklauso visa garbė ir šlovė per visus amžių amžius. Amen.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021