Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Renginių tvarkaraštis


  SVARBIAUSI RENGINIAI 2024 m.

balandis

  1 d. 2-oji VELYKŲ DIENA:  8 val. Šv. Mišios mažojoje bažnyčioje
         9.30, 11.00ir 18.00 val - Šv. Mišios Bazilikoje
  7 d. II Velykų sekmadienis - DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS
  10 d. Nuolatinė Švč. Sakramento adoracija (24 val)
  14 d. III Velykų sekmadienis
  21 d. IV Velykų sekmadienis - Gerojo Ganytojo - maldos už pašaukimus diena

kovas

  2 d. 17.00 val. Gavėnios susikaupimo vakaras /Bazilikoje

  3 d.  Maldos už lietuvius pasaulyje diena

  7 d. Religinės muzikos koncertas / Bazilikoje

  9 d. 17.00 val. Gavėnios susikaupimo vakaras: kun.Andrius Končius / Bazilikoje

 16 d. 17.00 val. Gavėnios susikaupimo vakaras: kun. Benas Audrius Martusevičius (tema: Velykų slėpinys) / Bazilikoje

 19 d.  Šv. Juozapo iškilmė

  23 d. 17 val. Gavėnios susikaupimo vakaras: kun. dr. Oskaras Petras Volskis (tema: Kodėl Jėzus mirė?) / Bazilikoje

  24 d. Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis. Verbų mugė Bazilikos šventoriuje.

  28 d. Didysis Ketvirtadienis: 18 val. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios / Bazilikoje

  29 d. Didysis Penktadienis: 18 val. Kristaus Kančios pamaldos / Bazilikoje

  30 d. Didysis Šeštadienis: 20 val. VELYKNAKČIO pamaldos / Bazilikoje

  31 d. VELYKOS: 8 val. Kristaus Prisikėlimo pamaldos ir Šv. Mišios / Bazilikoje ir mažojoje bažnyčioje

          11 val., 12.30 val. 18 val. Šv. Mišios / Bazilikoje


vasaris

  24 d.  18.00 val. Vidinio išgydymo pamaldos / bazilikoje


SVARBIAUSI RENGINIAI 2023 m.

birželis

9 d.  18.00 val. Sutvirtinimo sakramentas / bazilikoje

GEGUŽĖ

6 d.  17.00 val. Vidinio išgydymo pamaldos / bazilikoje

12 d. 10.00 val. Šv. Mišios už "Saulės" gimnazijos bendruomenę / bazilikoje

13 d. Sutvirtinamųjų dalyvavimas Sutvirtinimo  dienoje "Užtvirtink"

14 d. ir 21 d.  12.30 val. Pirmosios  Komunijos šventė / bazilikoje

 

balandis

5 d.  18.30 val. Jaunų šeimų su vaikais Kryžiaus kelias / Aukštaičių g.4

8 - 9 d. Nenutrūkstama Švč.  Sakramento adoracija / bazilikoje

15 d. 17.00 val. Vidinio išgydymo pamaldos/ bazilikoje

kovas

4 d. Sutvirtinamųjų lytiškumo savaitgalis

13 d. Maldos akcija už Ukrainą. 17.00 val. Kryžiaus kelio apmąstymai, 18.00 val.  šv. Mišios  /bazilikoje

18 - 19 d.  Gavėnios rekolekcijos parapijoje 

30 d. 9.00 val. Rekolekcijos moksleiviams / bazilikoje

30 d. Praktinio gerumo diena parapijoje

 vasaris

16 d. 10.00 val. Malda už Tėvynę Lietuvą / bazilikoje

20 d. 16.00 val. Parapijos tikybos mokytojų ir katechetų posėdis / raštinėje

24 d. 18.00 val. Malda už Ukrainą / bazilikoje

sausis

14 d.  16.00 val. Žemyninio etapo dokumento aptarimas /raštinėje

20 d. 18.30 val. Ekumeninės pamaldos / bazilikoje


NUOLATINIAI SUSITIKIMAI

Kiekvieną pirmadienį 18.30 val.
"Eik į savo kambarėlį"  - Dvasinių pratybų kasdieniniame gyvenime užsiėmimai  | konferencijų salėje

Kiekvieną trečiadienį 13.00 val.
Pagyvenusių žmonių sambūrio „Senjorai“ popietė | konferencijų salėje

Datą pasirenka patys 18.45 val.
Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai  | III a. bazilikoje 

Datą pasirenka patys 18.00 val.
Biblijos studijos užsiėmimai | konferencijų salėje

Kiekvieno mėnesio 8-tą  d. 17.00 val.
Parapijos Šiluvos Mergelės Marijos draugijos susirinkimas | konferencijų salėje

Pirmą mėnesio antradienį 16.00 val.
Pagalbos namuose tarnybos  darbuotojų susirinkimas |Aukštaičių g. 6

Antrą ir  ketvirtą  mėnesio sekmadienį po 11.00 val. šv. Mišių
Parapijos jaunų šeimų  užsiėmimai | III a. bazilikoje


Archyvas. SVARBIAUSI RENGINIAI 2022 m.

gruodis

10-11 d. Advento rekolekcijos parapijoje

15-16 d. Gerumo diena parapijoje

16 d. 11.00 val. Žaliakalnio progimnazijos bendruomenės rekolekcijos / mažojoje bažnyčioje

16 d. 19.00 val. Jaunų šeimų ratelio adventinė valandėlė / mažojoje bažnyčioje 

 

16-17-18 d. Parapijos Šeimų bendruomenės rekolekcijos /  Palendriuose

17 d. 10.00 val. Kauno I dekanato Šiluvos Mergelės Marijos draugijos narių rekolekcijos /  mažojoje bažnyčioje

21 d. 10.00 val. Kauno kurčiųjų ir ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro bendruomenės susikaupimo valanda skirta šv. Kalėdoms /mažojoje bažnyčioje

21 d. 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai" Kūčios| pailgoje salėje

22 d. 9.00 val. "Saulės" ir J. Jablonskio gimnazijų bendruomenės rekolekcijos / bazilikoje

22 d. 13.00 val. Kauno dailės gimnazijos bendruomenės susikaupimo valanda skirta Šv. Kalėdoms/ bazilikoje

23 d. 11.00 val. Kūčios parapijos darbuotojams /parapijos namuose

24 d. 10.00 val. Kūčios Sriubos valgyklos lankytojams/ Partizanų g.5

lapkritis

23 d. 16.00 val. Parapijos katechetų ir tikybos mokytojų posėdis/ raštinėje

spalis

29 d. Susikaupimo diena Švč. Sakramento adoruotojams ir Gyvojo Rožinio draugijos nariams

10 d. 18.30 val. "Eik į savo kambarėlį" Dvasinių  pratybų  kasdieniniame gyvenime  pirmas užsiėmimas

rugsėjis

29 d. 18.30 val. Parapijos  Šeimų bendruomenės susitikimas/ šeimų k.

28 d. 18.30 val. Parapijos  Pastoracinės tarybos posėdis /konferencijų s.

25 d. 11.00 val. Jaunų šeimų ratelio  pirmasis susitikimas po vasaros atostogų/šeimų k.

15 d. Choro  "Gloria Dei" dalyvavimas ir giedojimas 9.00 val. šv. Mišiose /Šiluvos atlaiduose 

15 d. 18.00 val. Pirmasis Biblijos studijos užsiėmimas / konferencijų salėje 

13 d. Parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos piligriminė kelionė į atlaidus Šiluvoje 

11 d. Choro  "In Vivo Dei" dalyvavimas ir giedojimas 18.00 val. šv. Mišiose /Šiluvos atlaiduose

6 d.  16.00 val.  Laikraščio "Prisikėlimas" redkolegijos posėdis / raštinėje

2 d. 12.00 val. Šv. Mišios už  Žaliakalnio  progimnazijos bendruomenės gyvus ir mirusius narius  / bazilikoje

1 d. 11.00 val. Šv. Mišios Rugsėjo 1-osios proga "Saulės" ir J. Jablonskio gimnazijų bendruomenei / bazilikoje


rugpjūtis

31 d 13.00 val. Parapijos pagyvenusių žmonių pirmasis susitikimas po vasaros atostogų

28 d. 13.30 val.  Choro  "In Vivo Dei"  dalyvavimas ir giedojimas šlovinimo popietėje / Šlienavoje

26 d. 16.00 val. Parapijos tikybos mokytojų ir katechetų posėdis / raštinėje

liepa

31 d. 11.00 val. Mons. V. Grigaravičiaus  Padėkos šv. Mišios už tarnystę parapijoje ir atsisveikinimas su parapijiečiais  / bazilikoje

birželis

27 d. 18.00 val. parapijos  Pastoracinės tarybos ir institucijų vadovų posėdis /raštinėje

24 d. 11.00 val. parapijos bendruomenės narių dalyvavimas šv. Mišiose,  minint Kauno arkivyskupijos globėją -  Šv.Joną  Krikštytoją/ Kauno katedra

18 d. 11.00 val. Šv. Mišios  buvusiems Kauno radijo gamyklos darbuotojams / bazilikoje

16 d. Pagyvenusių žmonių sambūrio rekolekcijos / Druskininkuose

2 d. 16.30 val. Parapijos tikybos mokytojų ir katechetų posėdis/ raštinėje

gegužė

15 d. 12.30 val. Vaikų Pirmoji šv. Komunija / bazilikoje

22 d. 12.30 val. Vaikų Pirmoji šv. Komunija / bazilikoje

27 d. 18.00 val. Sutvirtinimo sakramento teikimas / bazilikoje

29 d. 12.30 val. Vaikų Pirmoji šv. Komunija / bazilikoje

29 d. 12.00 val. Sinodinio kelio šeštasis ir septintasis susitikimas, temomis "Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas" ir "Sinodalumo ugdymas"| konferencijų salėje


balandis

1- 2 d. Nenutrūkstama Švenčiausiojo sakramento adoracija / mažojoje  bažnyčioje

1- 3 d. Gavėnios rekolekcijos parapijoje / mažojoje bažnyčioje

7 d.  Praktinio gerumo diena parapijoje

13 d. 18.00 val. Atminimo šviesa. Malda už parapijos pastoracinės tarybos narį Gintautą Paulauską, minint pirmąsias mirties metines

23 d. Sutvirtinamųjų lytiškumo savaitgalis / konferencijų salėje

27 d. 18.30 val. Pastoracinės tarybos posėdis / raštinėje

KOVAS

2 d. Parapijos pastoracinės tarybos posėdis

4 - 5 d. Parapijos tikybos mokytojų ir katechetų dalyvavimas Jaunimo sielovados forume / Vilniuje

14 d. 16.30 val. Parapijos tikybos mokytojų ir katechetų posėdis / raštinėje

22 d. 16.30 val. Parapijos  Sinodo darbo grupės posėdis /raštinėje

25-27 d. Šeimų bendruomenės rekolekcijos  /Žemaičių Kalvarijoje

27 d. 12.00 val. Sinodinio kelio penktasis susitikimas, tema "Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas" | konferencijų salėje

VASARIS

14 - 16 d. 40 val. Švč. Sakramento adoracija  skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti  / mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

15 d. 16.30 val. Parapijos Sinodo darbo grupės posėdis /raštinėje

16 d. 10.00 val. Malda už Tėvynę Lietuvą / bazilikoje

21 d. 16.30 val. Parapijos  institucijų vadovų posėdis /raštinėje

27 d. 12.00 val. Sinodinio kelio ketvirtasis susitikimas, tema "Bendra atsakomybė misijose"| konferencijų salėje

28 d. 17.30  val.  Atminimo šviesa. Parapijos pastoracinės tarybos narės Rimutės Lipšienės pirmųjų mirties metinių  paminėjimas /bazilikoje.

SAUSIS


11 d. 16.30 val. Parapijos  Sinodo darbo grupės posėdis /raštinėje.

13 d. 16.30 val. Laikraščio "Prisikėlimas" redkolegijos posėdis / raštinėje

13 d. Maldoje prisiminsime Sausio 13-ąją žuvusius už Lietuvos laisvę. Po 18.00 val. šv. Mišių minėjimas koncertas /bazilikoje.

22 d. 18.00 val. iškilmingos šv. Mišios "Kaunas 2022 - Europos kultūros sostinė" atidarymo proga / bazilikoje.

23 d. 12.00 val. Sinodinio kelio trečiasis susitikimas, tema "Šventimas" | konferencijų salėje

27 d. 18.00  val.  Parapijos pastoracinės tarybos narių posėdis /raštinėje.

 

Archyvas. SVARBIAUSI RENGINIAI 2021 m.

GRUODIS

Nuo 1 d. Parapijos  savanoriai Ingrida Vuosaitytė ir Valdemaras Jazgevičius pradės naują sužadėtinių grupę.   Susitikimai 18.30 val. vyks nuotoliniu būdu. Internetinė registracija adresu: Kauno šeimos centras/sužadėtiniams/registracija. Pasirinkti Kristaus Prisikėlimo parapijos grupę.

3 - 5 d. Parapijos šeimų bendruomenės rekolekcijos  | Liškiavoje

6 d. 15.30 val.   Parapijos tikybos mokytojų ir katechetų posėdis | raštinėje

7 d. 16.30 val. Parapijos Sinodo darbo grupės posėdis | raštinėje

11 - 12 d. Jaunų šeimų Advento rekolekcijos | Pranciškonų vienuolyne

13 d. ir 17 d. 9.00 val. Advento rekolekcijos Žaliakalnio progimnazijos moksleiviams| Aukštaičių g.4

13 d. 16.00 val. Parapijos institucijų vadovų posėdis |raštinėje

18 - 19 d. Advento rekolekcijos | parapijoje

19 d. 12.00 val. Sinodinio kelio antrasis susitikimas, tema "Klausytis ir kalbėti" | konferencijų salėje

20 d. 12.00 val. Advento rekolekcijos "Saulės" ir J. Jablonskio gimnazijų moksleiviams| bazilikoje

21 d. 15.00 val. Parapijos darbuotojų Kūčios | svetainėje

21 d. 18.00 val. Parapijos Pastoracinės tarybos posėdis  | raštinėje

22 d. 13.00 val.   Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai" Kūčios| pailgoje salėje

24 d. 10.00 val. Kalėdinių lauknešėlių dalinimas | Caritas sriubos valgykloje

27 d. 16.30 val. Caritas darbuotojų ir Pagalbos namuose tarybos šventinis posėdis | Aukštaičių g.6

LAPKRITIS

4 d. 16.30 val. Sinodo darbo grupės posėdis | raštinėje

11 d. 12.00 val. Parapijos klebono pranešimas tikintiesiems apie Sinodinį kelią | konferencijų salėje

17 d. 16.30 val. Sinodo darbo grupės posėdis | raštinėje

28 d. 12.00 val. Sinodinio kelio pirmasis susitikimas, tema "Kelionės bendrakeleiviai" | konferencijų salėje

29 d.18.00 val. šv. Mišios minint poeto, rašytojo, žurnalisto, redaktoriaus, vertėjo Roberto Keturakio 30-tąją dieną po mirties. Po šv. Mišių konferencijų salėje Atminimo valanda su Robertu Keturakiu| konferencijų salėje

SPALIS

8 d. 13.00 val. Šv. Mišios adoruotojams ir Gyvojo Rožinio draugijos nariams | mažojoje bažnyčioje

10 d. 18.00 val. Šv. Mišios, vadovauja Šiaulių vyskupas E. Bartulis. Po Mišių 2022 m. kalendoriaus "Šventumo keliu" pristatymas | bazilikoje

13 d. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai" išvyka į Suvalkiją

RUGSĖJIS

1 d. Mokslo ir žinių diena. 11.00 val. Šv. Mišios Rugsėjo 1-osios proga | bazilikoje

12 d. 8.00 val. Parapijiečių ir Sumos choro "In Vivo Dei "piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus

16 d. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai" išvyka į Lietuvos Respublikos Seimą

19 d. 11.00 val. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai parapijoje 

22 d. 18.00 val. Padėkos šv. Mišios švenčiant parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus Kunigystės šventimų 30-ies metų jubiliejų. Tikinčiuosius kviečiame gausiai dalyvauti, būti maldoje ir kartu dėkoti Dievui už kunigystės dovaną | bazilikoje

27 d. 12.00 val. iškilmingos šv. Mišios. Iškilmėje dalyvauja kunigai, švenčiantys Kunigystės šventimų 30-ies metų jubiliejų. Tikinčiuosius kviečiame gausiai dalyvauti, būti maldoje ir kartu dėkoti Dievui už kunigystės dovaną | bazilikoje


RUGPJŪTIS

15 d. Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė) | parapijoje

27 d. 17.30 val. Švč. Mergelės Marijos iš Fatimos sutikimas | bazilikoje

 

LIEPA

30 d. 11.00 val. šv. Mišios už pasaulyje nukentėjusius lietuvaičius, jų artimuosius nuo prekybos žmonėmis nusikaltėlių | bazilikoje

31 d. Parapijos Gyvojo Rožinio draugijos narių piligriminė kelionė į XVI Gyvojo Rožinio draugijos kongresą Panevėžio vyskupijoje

BIRŽELIS

13 d. Parapijos bendruomenės piligriminė kelionė į Šiluvą

19 d. 10.00 val. šv. Mišios už  gyvus ir mirusius buvusios Kauno radijo gamyklos bei „Bangos“ susivienijimo darbuotojus | bazilikoje

23 d. 10.00 val. šv. Mišios  minit 1941 m. birželio 23-sios  dienos  sukilimo 80-metį | bazilikoje

     


Renginių kalendoriaus archyvas mėnesiais iki 2021 m. Velykų

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021