Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Renginių tvarkaraštis

SVARBIAUSI RENGINIAI 2021 m.

LIEPA

30 d. 11.00 val. šv. Mišios už pasaulyje nukentėjusius lietuvaičius, jų artimuosius nuo prekybos žmonėmis nusikaltėlių | bazilikoje

BIRŽELIS

13 d. Parapijos bendruomenės piligriminė kelionė į Šiluvą

19 d. 10.00 val. šv. Mišios už  gyvus ir mirusius buvusios Kauno radijo gamyklos bei „Bangos“ susivienijimo darbuotojus | bazilikoje

23d. 10.00 val. šv. Mišios  minit 1941 m. birželio 23-sios  dienos  sukilimo 80-metį | bazilikoje


  NUOLATINIAI SUSITIKIMAI

  Kiekvieną trečiadienį 13.00 val.
  Pagyvenusių žmonių sambūrio „Senjorai“ popietė | konferencijų salėje

  Kiekvieno mėnesio trečią penktadienį
  Naktinė Švč. Sakramento adoracija | mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, Aukštaičių g. 4


  Renginių kalendoriaus archyvas mėnesiais iki 2021 m. Velykų

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021