Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Renginių tvarkaraštis

SVARBIAUSI RENGINIAI 2021 m.

GRUODIS

Nuo 1 d. Parapijos  savanoriai Ingrida Vuosaitytė ir Valdemaras Jazgevičius pradės naują sužadėtinių grupę.   Susitikimai 18.30 val. vyks nuotoliniu būdu. Internetinė registracija adresu: Kauno šeimos centras/sužadėtiniams/registracija. Pasirinkti Kristaus Prisikėlimo parapijos grupę.

3 - 5 d. Parapijos šeimų bendruomenės rekolekcijos  | Liškiavoje

6 d. 15.30 val.   Parapijos tikybos mokytojų ir katechetų posėdis | raštinėje

7 d.16.30 val. Parapijos Sinodo darbo grupės posėdis | raštinėje

18 - 19 d. Advento rekolekcijos | parapijoje

20 d. 12.00 val. Advento rekolekcijos moksleiviams| bazilikoje

21 d. 18.00 val. Parapijos Pastoracinės tarybos posėdis posėdis | raštinėje

LAPKRITIS

4 d. 16.30 val. Sinodo darbo grupės posėdis | raštinėje

11 d. 12.00 val. Parapijos klebono pranešimas tikintiesiems apie Sinodinį kelią | konferencijų salėje

17 d. 16.30 val. Sinodo darbo grupės posėdis | raštinėje

28 d. 12.00 val. Sinodinio kelio pirmasis susitikimas, tema "Kelionės bendrakeleiviai" | konferencijų salėje

29 d.18.00 val. šv. Mišios minint poeto, rašytojo, žurnalisto, redaktoriaus, vertėjo Roberto Keturakio 30-tąją dieną po mirties. Po šv. Mišių konferencijų salėje Atminimo valanda su Robertu Keturakiu| konferencijų salėje

SPALIS

8 d. 13.00 val. Šv. Mišios adoruotojams ir Gyvojo Rožinio draugijos nariams | mažojoje bažnyčioje

10 d. 18.00 val. Šv. Mišios, vadovauja Šiaulių vyskupas E. Bartulis. Po Mišių 2022 m. kalendoriaus "Šventumo keliu" pristatymas | bazilikoje

13 d. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai" išvyka į Suvalkiją

RUGSĖJIS

1 d. Mokslo ir žinių diena. 11.00 val. Šv. Mišios Rugsėjo 1-osios proga | bazilikoje

12 d. 8.00 val. Parapijiečių ir Sumos choro "In Vivo Dei "piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus

16 d. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai" išvyka į Lietuvos Respublikos Seimą

19 d. 11.00 val. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai parapijoje 

22 d. 18.00 val. Padėkos šv. Mišios švenčiant parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus Kunigystės šventimų 30-ies metų jubiliejų. Tikinčiuosius kviečiame gausiai dalyvauti, būti maldoje ir kartu dėkoti Dievui už kunigystės dovaną | bazilikoje

27 d. 12.00 val. iškilmingos šv. Mišios. Iškilmėje dalyvauja kunigai, švenčiantys Kunigystės šventimų 30-ies metų jubiliejų. Tikinčiuosius kviečiame gausiai dalyvauti, būti maldoje ir kartu dėkoti Dievui už kunigystės dovaną | bazilikoje


RUGPJŪTIS

15 d. Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė) | parapijoje

27 d. 17.30 val. Švč. Mergelės Marijos iš Fatimos sutikimas | bazilikoje

 

LIEPA

30 d. 11.00 val. šv. Mišios už pasaulyje nukentėjusius lietuvaičius, jų artimuosius nuo prekybos žmonėmis nusikaltėlių | bazilikoje

31 d. Parapijos Gyvojo Rožinio draugijos narių piligriminė kelionė į XVI Gyvojo Rožinio draugijos kongresą Panevėžio vyskupijoje

BIRŽELIS

13 d. Parapijos bendruomenės piligriminė kelionė į Šiluvą

19 d. 10.00 val. šv. Mišios už  gyvus ir mirusius buvusios Kauno radijo gamyklos bei „Bangos“ susivienijimo darbuotojus | bazilikoje

23 d. 10.00 val. šv. Mišios  minit 1941 m. birželio 23-sios  dienos  sukilimo 80-metį | bazilikoje


  NUOLATINIAI SUSITIKIMAI

  Kiekvieną trečiadienį 13.00 val.
  Pagyvenusių žmonių sambūrio „Senjorai“ popietė | konferencijų salėje

  Kiekvieno mėnesio trečią penktadienį
  Naktinė Švč. Sakramento adoracija | mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, Aukštaičių g. 4

  Kas dvi savaitės ketvirtadieniais 18.00 val. (nuo spalio 7d.)
  Biblijos studijos užsiėmimai | konferencijų salėje

  Pirmą mėnesio trečiadienį 17.00 val.
  Parapijos Šiluvos Mergelės Marijos draugijos susirinkimas | konferencijų salėje

  Pirmą mėnesio antradienį 16.00 val.
  Pagalbos namuose tarnybos ir Caritas darbuotojų susirinkimas |Aukštaičių g. 6

  Kas antrą mėnesio ketvirtadienį po 18.00 val. šv. Mišių
  Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai | III a. bazilikoje

   


  Renginių kalendoriaus archyvas mėnesiais iki 2021 m. Velykų

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021