Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Belaukiant Šventos nakties... (2009-12-23)

Paskelbta: 2009-12-29

 

Gausus senjorų būrys susirinko gruodžio 23-osios popietę kartu švęsti Kūčias. Nepabūgo nei stipraus vėjo, nei pūgos, nei slidžių gatvių. Bendraujame trečius metus, tapome didele šeima, kurioje jauku ir prasminga pabūti kartu ypač švenčių proga. Uždegėme ketvirtąją Advento žvakę... Šventas tylus laukimas... Į pasaulį laukiame ateinant šviesos, sužibant žvaigždės, kuri praneš gerą žinią...

Ant senjorų Kūčių stalo – prakartėlė, kalėdaičiai, visiems atvirutės su širdingais palinkėjimais ir visų sunešti šventiškos vakarienės valgiai. Bronė Sabaliauskienė stalą papuošė kalėdine puokšte. Visi iškilmingai nusiteikę ir pilni laukimo džiaugsmo... Malda... Kanauninkas kun. Juozas Gražulis palaimina senjorų Kūčių stalą, primindamas, kad Šv.Kalėdos –meilės, santarvės, padėkos šventė ir už viską, ką turime, privalome dėkoti Kristui.

Reikėjo pabūti kartu ir pajausti tą šilumą, kai senjorai dalinosi kalėdaičiu, kai kanauninkas Juozas kiekvienam rado šiltą žodį. Tai buvo nesuvaidinta, vyko tai, kas dera šiai šventiškai popietei – vyravo santarvė, atlaidumas, šiluma ir artimo meilė. Regis, visi prisipildėme gerumo... Sugiedojome „Tyli naktis“ ... Išgirdome daug šiltų, iš širdies išplaukiančių palinkėjimų. Ar gali būti prasmingiau už ištartus žodžius: „O, Dieve, duok šviesių minčių...“

Skirstėmės sušildyti popietės bendrumo džiaugsmo, linkėdami prasmingų ir baltų Šv. Kalėdų kiekvieno širdyje ir kiekvieno namuose.

                                                             Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021