Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas – žodis ir spalva“ (2009-05-17)

Paskelbta: 2009-05-20

                                                          Būkime apaštalais...

Galbūt ne vienas gegužės 17 -osios sekmadienį atėjęs po šv. Mišių į konferencijų salę pagalvojo, o ką šiandien prieš renginį „Dialogas – žodis ir spalva“ mums pasakys dekanas klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius?

Juk šiandien ypatinga diena Lietuvoje – renkame Respublikos prezidentą. Klebonas prakalbo apie kiekvieno mūsų pareigą, apie suteiktas teises pareikšti savo nuomonę, apie abejingumo žalą sau ir Tėvynei. Jis kvietė visus su krikščioniška atsakomybe ir meile Tėvynei būti apaštalais, skleidžiančiais gėrį.

Tos dienos gėrio apaštalais susirinkusiems salėje – buvo Kauno dramos teatro aktorė Aušra Keliuotytė ir tapytojas Alvydas Bulaka. Aktorė, skaitydama Ričardo Vilbero, Polio Valeri, Anri Mišo, Sergejaus Jesenino ir kitų rašytojų kūrybą, atvėrė gilią gyvenimo filosofiją apie būtį, meilę, svajones, laukimą, viltį, tikėjimą. Kaip ir visada valanda su šia aktore palieka gilų įspūdį, su kuriuo išeini ir dar ilgai savyje saugai.

Kaip daug kartų galima žvelgti į dailininko Alvydo Bulakos tapybos drobes, kad suvoktum , ką jis savo darbais nori mums pasakyti, kokie šie darbai brandūs. Susitinki su tokiais menininkais ir išsineši tai, ko negalima nei pasverti, nei išmatuoti. Ačiū Dievui, kad turime tokių apaštalų, skleidžiančių gėrį.

                                                                         Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021