Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas – žodis ir spalva" (2009-04-19)

Paskelbta: 2009-04-22

Susitikimas su režisiere, aktore, poete... ir dailininku

Atvelykio popietė po šv.Mišių vėl džiugino susirinkusius konferencijų salėje. Šį kartą svečiuosna atvyko režisierė Neris Karpuškaitė. Labiausiai ją išgarsino jos režisuotas spektaklis „Gyvenimo geismas“, kurį per dvylika metų matė tūkstančiai žiūrovų, kurį ir šiandien daugelis prisimena. Neris Karpuškaitė ne tik režisierė, ji ir aktorė, ir poetė, o šiuo metu besidžiaugianti, kad labai įdomu dirbti su jaunais žmonėmis Kauno moksleivių techninės kūrybos centre. Ir, be abejo, kurianti savo viziją apie teatrą.

Neris Karpuškaitė skaitė savo kūrybos eiles, kurių niekada dar nespausdino.Tad režisierė žodžiu atvėrė savo vidinį pasaulį, atskleidė savo filosofijos gelmes. Kiekvienas jos poezijos žodis, regis, toks paprastas, toks aiškus, bet priverčiantis suklusti, įsiklausyti, susimąstyti. Jos kiekvienas žodis, eilutė, posmelis – tai apie gyvenimą, ko ieškome, ką randame, ko nepastebime.

Režisierė Neris Karpuškaitė, pradėdama susitikimą, pasikuklino, ar ji būsianti įdomi susirinkusiems po šv.Mišių, ar galėsianti, ką nors suteikti. Ji savo eilėmis, savo kalbėjimu apie tikrąsias gyvenimo vertybes, nepervertindama galiu teigti, – sužavėjo klausytojus. Ir ne vienas klausė, kur būtų galima nusipirkti jos poezijos knygų. O jų dar nėra, Neris Karpuškaitė rašo ir kolkas tik skaito, kas nori ją išgirsti.

Nors dailininko Arvydo Žalpio tapybos darbų paroda pakvietė meno mylėtojus jau prieš pora savaičių, bet ir šį sekmadienį lankytojų netrūko. Juolab, kad ir dailininkas vėl kalbėjo apie savo kūrybą, papasakodamas apie savo kūrybos ištakas ir gelmes.

                   Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021