Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jaunų šeimų Atvelykio šventė (2023-04-18)

Paskelbta: 2023-05-02

 Po pandemijos ribojimų vėl su džiaugsmu šventėme jaunų šeimų velykinę šventę.

 Balandžio 16 d., Atvelykio sekmadienį, jaunos šeimos su vaikučiais rinkosi į Kauno Kristaus Prisikėlimo baziliką. Šeimų velykinė šventė prasidėjo Eucharistijos šventimu, kuriai vadovavo klebonas kun. Kęstutis Rugevičius.

Visi meldėme ramybės šeimoms, džiaugsmo vaikams ir taikos pasauliui. Jaunos šeimos skelbė Dievo žodį skaitydamos skaitinius ir visuotinėje maldoje meldėsi prašydamos, kad skambėtų džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia mūsų sielose ir visoje Bažnyčioje. Meldėme Gailestingąjį Kristų, kad drąsintų visus mus savo gerumu apkabinti silpniausius ir sunkiai sergančius vaikus ypač Magdutę ir Augustiną, kuriems reikalinga nuolatinė tėvelių meilė ir globa. Ypatingos Prisikėlusio Kristaus palaimos meldėme mūsų parapijos naujagimiams.


Gyvojo Kristaus suvienyti šv. Komunijoje tėveliai su vaikais skubėjo į šventę konferencijų salėje, kurioje sesuo Ramutė Budvytytė pasveikino visas šeimas ir pakvietė vaikus pasidalinti kaip jie supranta kas yra Šv. Velykų šventė, ką mes švenčiame, kaip apaštalai sutiko Prisikėlusį Kristų.

Ji kvietė vaikus atpažinti kas juose yra tikra, bet jiems yra nematoma. Vaikai pasakojo, kai jie galvoja apie savo mamą ar tėtį, jie savo širdelėje jaučia meilę ir jiems yra gera. Vaikai drauge sugiedojo savo mėgstamą giesmę „Dievo meilė tokia didelė“. s. Ramutė padovanojo vaikams po lipduką „žuvytę“ kaip gyvojo krikščionio ženklą, kurį užsiklijavo sau ant rankyčių. Jiems labai patiko šis simbolis ir vaikai net norėjo, kad jų tėveliai gautų šį pirmųjų krikščionių ženklą.

 Vaikus nustebino apsilankiusi Velykų bobutė, mokytoja Jurga Paulauskienė, kuri smagiai bendravo su jais ir kiekvienam padovanojo šokoladinį zuikį. O kaip linksmai vaikai žaidė žaidimus, šoko ratelius, mokėsi naujų giesmelių, dalyvavo viktorinoje. Komandiniai žaidimai suvienijo ne tik vaikus, bet ir jų tėvelius. Kiek džiaugsmo suteikė laimėjusiai komandai, kai jie buvo apdovanojami prizais!

O kaip džiūgavo vaikai margučių ridenime surinkę daugiausia margučių! Vaikai su tėveliais giesmele palaimino vaišių stalą ir stiprinosi suneštomis gėrybėmis. Vaikams tortas buvo tikras skanumėlis! Atsigaivinę ir pasisotinę skanėstais vaikai toliau smagiai žaidė žaidimus, o tėveliai maloniai šnekučiavosi vieni su kitais.

 Liepa (Jurgitos dukra) nupiešė du atvirukus mūsų parapijos šeimoms, su sunkia negalia auginančioms kūdikius, kuriuose vaikučiai ir tėveliai sudėjo savo širdingus linkėjimus.

 Šventės pabaigoje s. Ramutė pasidžiaugė ir pasveikino kūdikėlio besilaukiančią mamą Šarūnę, kuri savo paskutinėmis nėštumo dienomis atvyko į šeimų šventę su savo keturiais vaikučiais, jų tėvelis Martynas prisijungė vėliau. Visi tėveliai su vaikučiais apsupę mamą Šarūnę ratu meldėsi ir linkėjo Dievo palaimos bei globos jai ir jos atkeliaujančiam kūdikėliui.

 Dėkojame mamai Jurgitai Gražienei su dukra Liepa ir tėčiui Mindaugui Mikulėnui, padėjusiems paruošti salę ir padengti stalą. Ačiū talkinusiai Dalijai Bulotienei, kuri rūpinosi svečiais, kad visi būtų maloniai sutikti ir pavaišinti. Nuoširdžiai dėkojame klebonui  kun. Kęstučiui Rugevičiui už palaikymą ir tėvišką rūpestingumą parapijos šeimų sielovadai.

                                        ses. Ramutė Budvytytė, SSC parapijos šeimų sielovados vadovė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021