Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vasario 24-ąją – Malda už Ukrainą parapijoje (2023-02-27)

Paskelbta: 2023-02-27

Vasario 24 d. minint karo Ukrainoje metines  Kristaus Prisikėlimo parapijos ekumeninės grupelės iniciatyva surengta Maldos ir pasninko diena parapijoje prasidėjo rytinėmis šv. Mišiomis ir Švč. Sakramento adoracija Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.  

Tradiciškai prieš vakarines šv. Mišias buvo kalbamas Rožinis už taiką, už Ukrainą.


Po Rožinio maldos buvo einamas Kryžiaus kelias.

Į vakaro šv. Mišias pasimelsti už brolius ir seseris ukrainiečius, atidavusius savo gyvybę už laisvę į Kristaus Prisikėlimo baziliką rinkosi ne tik bendruomenės nariai, tikintieji, atvyko ortodoksų kunigas Vitalijus Mockus, ukrainiečiai prisiglaudę gyventi Lietuvoje.

Vakarines šv. Mišias už Ukrainos tautą aukojo kun. Sigitas Bitkauskas, koncelebravo kun. Nerijus Pipiras.

Homilijoje kun. N. Pipiras kalbėjo apie tai, kokia baisi yra sukietėjusi širdis. Tik ji gali išspausti kraują. Tačiau kaip priešnuodis jai - sugraudinta širdis. Sugraudintos širdies žmonės gali daug daugiau, nes jie visas savo viltis nukreipia į Viešpatį. Taigi, melsdamiesi, būdami su Ukrainos tauta, galime pasiekti labai daug.

 Ši tauta šiandien, pasak kunigo, išgyvena jaunikio atplėšimo nuo jos laikotarpį. Mūsų visų užduotis paliudyti, kad toks laikas nesitęs amžinai, kad anksčiau ar vėliau išauš džiugus laisvės rytas.

Šv. Mišios baigėsi Viešpaties angelo malda.


Po šv. Mišių, gedulinę maldą - panachitą pagiedojęs, kun. Vitalijus Mockus dalijosi mintimis apie dažnai užduodamą klausimą: „O už ką mums tokie baisūs ir žiaurūs išbandymai? Krikščionis neklausia „už ką“, geriau būtų paklausti: „Dėl ko?“ Pasak kunigo, atsakymas yra vienas, kad būtume stipresni, išmoktume išgyventi skausmą, kad suprastume ką mums reiškia Tėvynė, laisvė.


Vėliau mintimis dalijosi iniciatorė p. Dalia Tarailienė. Ji prisipažino, kad susibūrusi parapijos ekumeninė grupelė, neskaičiuodamos savaičių, mėnesių kiekvieną vakarą prieš šv. Mišias  nuo 2022 m. vasario 24 d. renkasi į baziliką kalbėti Rožinio maldos už Ukrainą.


 Ne tik kasdieninė malda, bet ir poreikis kitaip padėti Ukrainai apjungė parapijiečius rinkti paramą.


Labdaros rūšiavimas ir pakavimas, apkasų žvakių gaminimas - tai tik keletas savanoriško,   nuoširdaus bendro darbo vaisių  kartu su iniciatorėmis Tatjana Narkevičiene bei Dalia Tarailiene. Per šiuos metus atliktos 25 misijos į Ukrainą.

Su ašaromis akyse  dalinosi mintimis ukrainietės  - Bučos gyventoja Valentina Černyšova  ir mokytoja Irina Drozdova.


 Dalios ir Tatjanos sukurti nuotraukų stendai kviečia iš arčiau pažvelgti į vežėjus, rizikuojančius savo gyvybe ir žmones, perduodančius paramą, sugriautus miestus ir žuvusius karius,  vaikų baimę ir vienišumą,   žmonių ryžtą ir tikslą siekiant pergalės.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021