Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vasario 16-toji Lietuvos laisvės simboliu tituluojamoje Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2023-02-17)

Paskelbta: 2023-02-17

2023 m. vasario 16-tąją šventėme ir minėjome  Lietuvos valstybės atkūrimo 105-ąsias metines.


Ši diena primena garbingą mūsų Valstybės istoriją, kai 1918 metų vasario 16-tąją buvo vienbalsiai priimtas ir paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas.


 Malda už Lietuvą, taiką pasaulyje prasidėjusi Marijos dieną Šiluvos šventovėje persikėlė į Kauno katedrą baziliką, kurioje nuo vasario 14-osios vakaro iki vasario 16-tosios ryto buvo garbinamas Švč. Sakramentas, o vasario 16-ąją tradiciškai visi kauniečiai rinkosi į iškilmingas šv. Mišios Lietuvos laisvės simboliu tituluojamoje Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.


Švęsti Lietuvos gimtadienio į baziliką susirinko gausus būrys tikinčiųjų, aukštųjų mokyklų atstovų, svečių.

Šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupo sekretorius ir kurijos kancleris kun. Vincentas Lizdenis, mons. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Marijos radijo direktorius kun. Saulius Bužauskas, Švč. Trejybės bažnyčios rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas kun. Kęstutis Rugevičius.

Sakydamas homiliją arkivyskupas atkreipė dėmesį į žmogaus ir tautos laisvei būtinas tris sąlygas: tiesą apie Dievą ir žmogų, drąsą ir bendruomeniškumą (homiliją skaityti >>>).


 Parapijos bendruomenės nariai jungėsi į liturgiją, atsakais, giesmėmis į liturgijos apeigas įsijungė choras, vadovaujamas vargonininko P. Padleckio.


Po iškilmingo arkivyskupo suteikto palaiminimo tikintiesiems bazilikos skliautais viltingai nuaidėjo iš visos širdies giedamas Lietuvos Respublikos valstybės himnas. Saugokime ir ginkime Vasario 16-ąją gimusią lietuvišką Lietuvą.


                                                           Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021