Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sinodas tęsiasi (2023-01-16)

Paskelbta: 2023-01-16

 Atsiliepdami į Kauno arkivyskupijos kvietimą, šeštadienį, sausio 14 d., parapijos raštinėje sinodinio kelio susitikimų moderatoriai susirinkome aptarti Žemyninio etapo dokumento (ŽED). Didelis džiaugsmas, kad šiame etape kartu su mumis buvo klebonas kun. Kęstutis Rugevičius.

 Sinodo procese įžengta į naują etapą, kuriame Sinodo generalinis sekretoriatas vėl prašo įžvalgų. Buvom pakviesti atidžiai perskaityti dokumentą, melstis, susirinkti ir aptarti ŽED. Skaitant dokumentą, ryškėja Sinodo mastas (milijonai žmonių įsitraukė į procesą konsultaciniame etape) ir koks milžiniškas darbas atliktas ekspertų grupės, maldos ir įžvalgumo atmosferoje apdorojant ir susisteminant gautas įžvalgas, kad būtų parengtas ŽED ir visi galėtume susipažinti su pirmojo etapo vaisiais. Įsigilinę į ŽED, stengėmės atpažinti, kur link Šv. Dvasia kviečia mūsų vietinę Bažnyčią, o po to susirinkome aptarti maldoje gautų įžvalgų.


Susitikimą malda pradėjęs klebonas pažymėjo, kad visa Bažnyčia pradžioje buvo sinodinė, ir Rytų katalikų Bažnyčioje sinodiškumas išlaikytas, o vakarų Bažnyčia dabar grįžta prie savo šaknų. „Šiuo keliu turime eiti su didžiule pagarba kiekvieno skirtingumui, kiekvienas turime ir pasiuntinybę, ir atsakomybę pagal savo sritį“,- sakė kun. Kęstutis.


 Kadangi moderatoriai atėjo pasiruošę, darbas vyko konstruktyviai, diskusijas keitė pasidalinimas įžvalgomis, atidus vienas kito išklausymas, ir vėl diskusijos. Buvo įvardintos prioritetinės kryptys, kuriomis kviečiama veikti Bažnyčia, kad augtų sinodiškume, vedama Kristaus ir atlikdama jai patikėtą misiją: dėmesys jaunimui; dėmesys neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms; gyvybės gynimas visais jos etapais; Bažnyčios skaidrumas, vaidmens viešojoje erdvėje svarba; visapusiškas ugdymas ir nuodugnesnis ekumeninis bendradarbiavimas. Šiame aptarimo procese jautėsi didelis rūpestis parapija, atpažinome sritis, kurios mums ypač aktualios, kur galėtume labiau pasitarnauti, o kaip tai įgyvendinti - nutarėme dar rinktis pasitarti.

Gera buvo vėl jausti Sinodo dvasią, vienas kito palaikymą bendrame mus jungiančiame siekyje. Skirstėmės dėkingomis širdimis, džiaugdamiesi šilta bendryste ir nutarę tęsti darbus.

                                                                                      Koordinatorė Valerija Lietuvnikienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021