Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos senjorų kūčios (2022-12-22)

Paskelbta: 2022-12-27

Parapijos senjorai, viešpataujant susikaupimo tylai, atviromis širdimis, linkėdami vieni kitiems atleidimo bei geriausių vilčių , rinkosi prie simbolinio Kūčių bendro stalo, simbolizuojančio šeimos altorių. Jautriai sukalbėta malda "Viešpaties Angelas" tarsi sukvietė visus išėjusius amžinybėn sambūrio senjorus prie stalo kartu švęsti brangiausią šventę.


 Parapijos klebonas kun. Kęstutis Rugevičius, dovanodamas susirinkusiems kalėdaičius, priminė, kad, laužydami paplotėlį, mes tarsi parodome, kad esame duona vienas kitam. Pasidžiaugęs bendrystės švente, klebonas linkėjo kiekvienam asmeniškai prasmingo laukimo, vilties, sveikatos ir begalinio tikėjimo, kad gyvensime taikoje ir ramybėje.

Sveikindamas susirinkusius prie gražaus šventinio stalo Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius Egidijus Stancikas pasidžiaugė, kad didžiausios Kalėdų dovanos tekusios mums, tai mūsų papročiai. Jie suteikia mūsų gyvenimui prasmę, pripildo gyvybės dvasios mūsų kelionėje per gyvenimą. Dėkodami už dovanas, nenustokime kurti ir burti naujas viltis ir naujus lūkesčius. Gyvenimo ratas sukasi. Gyvenkime vienybėje su Dievu, ramybėje, prisiminkime tai, kas mus sieja ir vėl patirsime tikras žemės ir dangaus dovanas.


 Kauno miesto savivaldybės Tarybos narys Vitas Lendraitis, pasidžiaugęs galimybe kartu švęsti gražiausią šventę su parapijos senjorais, linkėjo pačių gražiausių ir geriausių dalykų - tikėjimo, kuris padaro visus dalykus įmanomais, vilties, kad viskas klostysis gerai, meilės, kuri suteikia gražiausias spalvas mūsų gyvenimui. Sveikindamas senjorus parapijos kunigas Sigitas Bitkauskas linkėjo,  kad ta stebuklinga Kalėdų dvasia lydėtų visus ateinančius metus. Didžiulis maišas dovanų, kurias senjorai su meile gamino, kurios sušildys mūsų seses ir brolius Ukrainoje buvo palaimintas malda ir taikos viltimi.


 KALĖDOS....Tegul jos būna papuoštos ne tik baltu sniegu ir šventinėmis vaišėmis, bet ir brangiausių žmonių dėmesiu, nuoširdžiais palinkėjimais vieni kitiems. Juk tai stebuklų metas!

                                                                    Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021