Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gavėnios rekolekcijos moksleiviams (2022-04-01)

Paskelbta: 2022-04-01

Balandžio 1 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyko gavėnios rekolekcijos, kuriose dalyvavo Kauno "Saulės“ ir Jono Jablonskio gimnazijų moksleiviai ir mokytojai, su tikslu - pasisemti dvasinės stiprybės, skirti laiką atgailai ir susitaikymui.


Prieš šv. Mišias klebonas mons. Vytautas Grigaravičius padėkojo gimnazijų bendruomenėms už pagalbą ukrainiečiams.

Šv. Mišias aukojo   Švč. Trejybės bažnyčios rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus. Kunigas kvietė susirinkusiuosius šią Mišių maldą skirti svarbiausiam troškimui ar artimam žmogui, kuriam reikia pagalbos.


Homilijoje Kauno Kunigų  seminarijos rektorius palietė mums visiems svarbų klausimą apie kančios egzistavimą, kvietė mąstyti, ieškoti atsakymų, pasitikint Dievu.

Rekolekcijų metu moksleiviai dalyvavo šv. Mišių liturgijoje, skaitė skaitinius, išsakė savo prašymus visuotinėje bendruomeninėje maldoje, dalyvavo atnašų procesijoje.


Šv. Mišiose giedojo "Saulės“ gimnazijos mokiniai, vadovaujami gimnazijos muzikos mokytojos Jovitos Kulakauskienės. Baigiantis rekolekcijoms kun. teol. dr. Ramūnas Norkus gimnazijų bendruomenėms suteikė bažnytinį palaiminimą.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021