Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos pastoracinės tarybos posėdis (2022-03-02)

Paskelbta: 2022-03-03

Kovo 2 d. po vakarinių šv. Mišių parapijos pastoracinės tarybos nariai rinkosi į posėdį, kurį malda už taiką, už Ukrainos tautą pradėjo  klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

„Nepasiduokime pagundai susipriešinti, nepailskime daryti gera, gyvenkime pergalės viltimi!, - cituodamas Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo žodžius, klebonas kvietė melstis rožinį ne tik parapijos institucijų grupelėse, bet ir namuose su savo šeima.


Monsinjoras pasidžiaugė, kad per paskelbtą Lietuvos bažnyčioje sekmadienio rinkliavą Ukrainai, buvo suaukota didelė pinigų suma – 5705 Eur.

 Vėliau klebonas užsiminė, apie pagalbą ukrainiečiams atvykusiems į Kauną. Jeigu reikės ekstra pagalbos, tai bazilikos konferencijų salėje bus galima priimti karo pabėgėlius pirmąjai apklausai, sveikatos patikrinimui,  įrengtas internetinis ryšys, kad būtų galima susisiekti su valstybinėmis institucijomis, išspręstas maitinimo klausimas Sriubos valgykloje.

Šiuo metu kviečiami registruotis savanoriai iš parapijos, kurie esant reikalui galėtų patalkinti, pvz.: pabendrauti su atvykusiais, juos pakalbinti ir t.t.


 „Kol kas mūsų paslaugų dar neprireikė, bet tikimės, kad jų tikrai prireiks, tad būkime pasiruošę padėti", - kalbėjo klebonas.

Sinodiniam keliui įsibėgėjus buvo pasidalinta mintimis, kaip vyksta šis procesas, kokios mintys kokios išvados.

 Buvo aptarta gavėnios rekolekcijų parapijoje klausimas, po to monsinjoras supažindino su finansais, kaip parapiją paveikė pandeminė situacija, kaip sekasi šiuo metu, kai ženkliai padidėjo elektros ir dujų kainos.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021