Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijoje apmąstyta ketvirtoji Sinodinio kelio tema "Bendra atsakomybė misijoje" (2022-02-28)

Paskelbta: 2022-02-28

Vasario 27 d., sekmadienį, į ketvirtos temos „Bendra atsakomybė misijose“ Sinodinio kelio susitikimą rinkosi parapijos Sinodinio kelio koordinatoriai ir parapijiečiai, kurie aktyviai jau kelintą kartą aktyviai dalyvauja susitikimuose.


 Taip jau sutapo, kad šį sekmadienį Lietuvos žmonės buvo kviečiami atlikti misiją – padėti Ukrainai ne tik malda, bet ir viskuo, kuo gali.


 „Šiandien kaip niekad mūsų palaikymo ir dėmesio reikia Ukrainos žmonėms. Lietuviai aktyviai padėjo 2014 m., kai prasidėjo įvykiai Maidane, tikiu, kad ir dabar dalinsimės su Ukrainos žmonėmis viskuo, kuo galėsime. Krikščioniškos meilės artimam vedini – padėkime Ukrainos žmonėms palaikydami juos malda, aukokime lėšas pagalbos teikimui tiek čia, Lietuvoje, tiek Ukrainoje ir eikime savanoriauti, kad visi ukrainiečiai, kurie atvyks į mūsų šalį, sutiktų ištiestas pagalbos rankas bei širdis jų link“, - kvietė Lietuvos Caritas.


Visi dalyvaujantys šv. Mišiose  bažnyčiose tapo misionieriais, jungėsi malda ir aukojo lėšas.

Sinodinio kelio susirinkimas prasidėjo malda, vėliau kun. N. Pipiras pristatydamas temą kalbėjo, kad didžiausias stebuklas - buvimas kartu. Bendruomenės, apaštalai buvo kartu, viskas jiems buvo bendra. Jie kartu spręsdavo iškylančias problemas. Bendruomenė rinkdavosi ne tik kalbėtis, diskutuoti, bet ir laužyti duoną - dalyvauti šv. Mišiose.


„Ar šiandien jaučiuosi kaip bendruomenė, ar nebijau jos, o galbūt daug ką atlieku tik formaliai? Mano misija, kad ir kupina gražiausių idėjų bei planų, nepasieks rezultato, jei jos nemaitins ta atlaužtoji Duona – Kristus“, - iškėlė klausimą kun. Nerijus.


Vyko  pasidalinimas grupelėse, iškelti klausimai: pirmiausia - kas yra Misija? Kas trukdo misionieriauti? Kokias misijos sritis esame apleidę? Į kokią misiją Viešpats mus kviečia? Buvo daug nuomonių, džiugino pasisakiusių įžvalgos: kviesti melstis ir už visos Bažnyčios jaunimo tikėjimo ugdymo misiją, įsijungti į parapijos savanoriavimo misijas, svarbiausia patiems gyventi tikėjimo dvasioje, rodyti pavyzdį, kviesti įsiklausyti į kiekvieno nuomonę, nebijoti diskutuoti ir t.t.


 Apibendrinimus moderatoriai pateiks raštu, kuriuos perduosime Kauno  arkivyskupijos Sinodinio kelio darbo grupei.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021