Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sinodinės Bažnyčios link. Ar liturgija man yra šventė? (2022-02-15)

Paskelbta: 2022-02-17

 Kristaus Prisikėlimo parapijos Sinodo darbo grupė susirinko į posėdį aptarti III temos „Šventimas“ įžvalgų. Nors apie šventes kalbėti visada smagu, bet pasiruošimas šventei pareikalauja šiek tiek asmeninių pastangų ir darbo šventinei nuotaikai sukurti, o rezultatai ne visada tokie, kokių laukei.

 Vikaras Nerijus sukuria klausimyną, išdalija šimtus anketų, o atgal su atsakymais (ir tai nepilnais) sugrįžta vos kelios dešimtys. Ką daryti? Gal ieškoti kitokių būdų? Gal leisti žmonėms patiems kelti klausimus ir išsakyti savo skaudulius?


Posėdžio metu kun. Nerijus ir grupelių moderatoriai pristatė bendruomenės diskusijose išreikštas nuomones. Mišių šventimas daugumai asocijuojasi su Žodžio liturgija, Aukos liturgija nei kritikos, nei pagyrų nesulaukė. Vieniems svarbiau pats Dievo Žodis, kitiems – homilija. Klausytis – sunkus darbas, ypač jeigu namuose neperskaitei skaitinių, psalmininkas neaiškiai taria žodžius, o kunigas kalba ilgai ir nevisada suprantamai.


 Valerija akcentavo, kad tylos pauzės tarp skaitinių ir po homilijos padėtų „išragauti“ girdėtą žodį ir jį įsidėti į širdį. Maria dėl Carmen išsakė choristų nuomonę: ugdymo apie Mišias trūksta, o jų pačių požiūris į Žodžio liturgiją paviršutiniškas. Gal panašiai nusiteikę ir visi parapijiečiai, nes tik keli jų po Mišių su džiaugsmu grįžta namo, pasirengę dalytis tuo, ką išgirdo, su netikinčiais artimaisiais, mato Jėzų kaimyno veide.


O kas toliau? Mišios nesibaigia išėjus pro bažnyčios duris, nes kiekvienas krikščionis turi savo gyvenimo misiją. Tai jau kita sinodinio kelio susitikimo tema – Bendra atsakomybė misijoje. Ar aš jaučiuosi savo parapijos dalimi? Ar noriu prisidėti prie jos gyvybingumo? Gal „verdame savo sultyse“ ir nerandame priemonių pasiekti netikinčius, pakviesti juos į mums mielą bažnyčią?

 Yra apie ką pamąstyti, kai klebonas prieš Mišias bažnyčios gale stovi, o parapijiečiai nuo jo bėga, kad tik neužšnekintų. Gal čia padėtų savanoriai pasauliečiai vykdydami svetingumo tarnystę? O kad savanorių atsirastų daugiau, reikėtų daugiau informacijos apie veiklas bažnyčioje.

 Posėdį baigėme pozityvia gaida: nors ne viskas sekasi, bet sinodinis kelias vis tiek ugdo ir žmones, ir parapijos bendruomenę.

Sekmadienį, vasario 20 d., parapijoje bus išdalyta IV Sinodo temos medžiaga ir klausimynas. Visų laukiame parapijos salėje 2022 m. vasario 27 d. Ateikime, kalbėkimės, klausykimės, išgirskime ir keliaukime!

Jūratė Bieliauskaitė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021