Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai" Švč. sakramento adoracijoje (2022-02-15)

Paskelbta: 2022-02-17

" Nėra veiksmingesnio bei patikimesnio būdo pasiekti tvirtą bei ilgalaikę taiką pasaulyje, kaip Švč. Sakramento garbinimas"/Šv. Jonas Paulius II/

Tikėdami, kad mums reikalingas dieviškasis proveržis ir jį atverti gali nepaliaujamas Švč. Sakramento garbinimas, parapijos senjorai gausiai rinkosi nuoširdžiai maldai mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, kur vyko 40 -ties valandų adoracija, skirta Vasario 16-jai.

 Pagarbinę Dievą maldomis, skaitymais, giesmėmis, susikaupimu, tyla, apmąstę savo gyvenimo kalvas ir pakalnės, susitikimą senjorai pratęsė su nuostabia viešnia - charizmatiškąja Kauno valstybinio muzikinio teatro soliste Rita Preikšaite.


Ponia  Rita pasidalino prisiminimais apie prieš ketverius metus į Dievo namus iškeliavusį dėdę - a.a. vyskupą Juozą Preikšą. Daugelis susirinkusiųjų pasakojo apie savo pažintį su Preikšų šeimyna, įvairius nutikimus ir susitikimus. Šiltus prisiminimus lydėjo R. Preikšaitės atliekamos dainos.


Pasidalinus pašventintomis Grabnyčių žvakelėmis bei Šv. Agotos duonele, gerumo bei meilės palinkėjimais, parapijos senjorai kartu su Rita Preikšaite iškilmingai sugiedojo Lietuvos himną - Tautišką giesmę.

 Padėkoję už nuostabų laiką ir bendrystę, susirinkusieji laimingi skirstėsi, žadėdamas švęsti Valstybės atkūrimo dieną bei mylėti Tėvynę ne tik žodžiais, bet ir darbais .......

 Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021