Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Malda už a.a. vyskupą Juozą Preikšą Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2022-02-14)

Paskelbta: 2022-02-14


Vasario 13 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius aukojo šv. Mišias už šviesios atminties Panevėžio vyskupą Juozą Preikšą, minint ketvirtąsias mirties metines.

Homilijoje monsinjoras priminė, kad šventa ir išganinga mintis melstis už mirusius ( plg. Mak 12,41-46 ). Pasak monsinjoro, melstis turime ne tik tą akimirką kai netenkame artimo, malda turi tęsti visą gyvenimą, taip pagerbiant mirusiųjų atminimą.

 Monsinjoras, pacitavęs šv. Monikos prašymą šv. Augustinui prisiminti ją prie Viešpaties altoriaus ir šv. Efremo prašymą palaidoti jį ne gėlėmis papuoštą, bet palydėtą maldomis, kalbėjo, jog malda - didžiulė dovana mirusiam.


 Homiliją monsinjoras baigė paties vyskupo Juozo žodžiais, skirtus "Artumos" žurnalo skaitytojams: "Kaip saulė, rytmetį pakilusi į žydrynę, baigia savo kelionę vakaro laida, taip ir mes po vaikystės dienų, jaunystės sūkurių ir gyvenimo brandos baigsime kelionę paskutiniu atodūsiu. Tebūna mūsų gyvenimas išpuoštas malda už gyvus ir mirusius, padabintas gerais darbais, nes tik šioje žemėje turime galimybę įsibėgėti šuoliui į laimingą amžinybę.“

 Po šv. Mišių Buvo sugiedota Viešpaties angelo malda. Šv Mišiose giedojo bazilikos choras "Gloria Dei" ir Kauno muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė.

Kristaus Prsikėlimo parapijos informacija 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021