Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Apie Kalno pamokslą Šeimų bendruomenės susitikime su Gintaute Kazlauskiene (2021-11-17)

Paskelbta: 2021-11-17


Lapkričio 11 d. Gintautė Kazlauskienė, pradėjusi susitikimą malda, save pristatė kaip visų pirma esanti Marijos dukra, ir tik po to sektų mama, žmona ir t.t.

Lietuvoje daug Marijos ženklų: Lietuva – Marijos žemė, veikiantis Marijos radijas, pirmasis Europoje Marijos apsireiškimas įvykęs Šiluvoje ir t.t.


G. Kazlauskienė (beje filosofo A.Maceinos anūkė) dvasinių rekolekcijų organizatorė, VŠĮ "Marijos vaikai" vadovė, FB "Marijos dukros" įkūrėja, pirmojo Marijos festivalio organizatorė ir t.t.


Susitikimo metu buvo gilinamasi į tris pirmuosius palaiminimus: „Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė: Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti. Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.“

Tai buvo labai prasminga dviejų valandų trukusi bendrystė, kurios metu jautėsi subtili Viešpaties dvasia.

Staselė Šeimų bendruomenės narė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021