Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos Sinodinio kelio koordinacinės grupės pirmasis posėdis (2021-11-04)

Paskelbta: 2021-11-05

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia... Šia malda už Sinodą mūsų parapijos Sinodinio kelio koordinacinės  grupės posėdį pradėjo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Pirmieji žingsniai nauju Sinodiniu keliu – su džiugia nuotaika, užsidegimu ir idėjomis. Skirtingi žmonės, skirtingos patirtys – bet visus vienija ta pati dvasia ir troškimas įsiklausyti vienam į kitą, į Šventosios Dvasios pamokymus, sutartinai žingsniuoti link bendro tikslo.


Klebonas pateikė informaciją apie mokymus Sinodo grupių moderatoriams: į pirmąjį seminarą 2021 m. lapkričio 11 d. deleguoti aštuoni asmenys: kun. Nerijus Pipiras, Valerija Lietuvnikienė, Paulius Martinaitis, Jūratė Matikovienė, Aldona Narušienė, Alfredas Rimidis, Birutė Vasylienė, Vincentas Vobolevičius.

Daugiausiai diskutavome apie priemones ir būdus, kaip su Sinodo tikslais supažindinti nebažnytinius žmones: netikinčiuosius, nepraktikuojančius katalikus, kaip išgirsti jų nuomonę apie tikėjimą, aktualias visuomenės problemas. Ko gero, viena iš veiksmingiausių priemonių, pasiūlyta mons. Vytauto, – parengti klausimyną ir jį paskleisti parapijoje. Už anketą atsakingas kun. Nerijus, ją išplatinti prašysime savanorių pagalbos.


Kitas būdas – bendradarbiauti ir ieškoti bendros kalbos su parapijos teritorijoje esančiomis seniūnaitijomis, bendruomenių centrais, o svarbiausia – savo artimoje aplinkoje, kaimynystėje, darbovietėse.

Sinodinis kelias – tai ir mokinystės kelias. Mokinystė neatsiejama nuo namų darbų. Iki kito posėdžio gruodžio 7 d. įsipareigojome susipažinti su dokumentais, esančiais sinodas.katalikai.lt svetainėje. Būtų šaunu, jeigu juos perskaitytų kiekvienas jūsų...

Koordinatorė Jūratė Bieliauskaitė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021