Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos piligrimai Šilinių atlaiduose (2021-09-13)

Paskelbta: 2021-09-13

Rugsėjo 7–15 d. Šiluvos šventovėje švenčiami Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės). Šiemet atlaidų metu minėti popiežiaus Pranciškaus paskelbti šv. Juozapo ir Šeimos – Amoris laetitia metai, todėl daugiausia dėmesio buvo skiriama maldai už šeimas.

Kiekvieną dieną į šiuos atlaidus vyko ir Kristaus Prisikėlimo parapijos atstovai. Net keletą dienų šv. Mišių metu  giesmėmis Švč. Mergelę Mariją garbino parapijos giesmininkai, vadovaujami vargonininko Ramūno Baranausko.

Rugsėjo 11 d. parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras dalyvavo dailininkės Rūtos - Onos Čigriejūtės parodos skirtos Dievo tarnaitei Adelei Dirsytei aptarime ir vysk. Algirdo Jurevičiaus sudaryto Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraščio "Kaip žemė dangų bučiavo" pristatyme. Tą dieną Šiluvoje meldėsi ir jaunimo atstovai.

Pagrindinę atlaidų dieną - rugsėjo 12 d., sekmadienį, - buvo meldžiamasi, kad šeimoje išgyvenamas meilės džiaugsmas taptų visos Bažnyčios džiaugsmu. Tai pagrindinė Šilinių diena, kurioje apie meilės šeimoje svarbą buvo skirtos homilijos.

10 val. šv. Mišias bazilikoje aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Homilijoje jis kalbėjo: „Kiekviena šeima tegul kreipia žvilgsnį į Šventąją Šeimą. Jos gyvenime ne viskas buvo taip idealu, kaip galėtume įsivaizduoti. Jėzus gimė gyvulių tvarte, o visa Šeima netrukus patyrė pabėgėlių dalią. Tačiau, kaip sako popiežius Pranciškus, „keliais varganais vystyklais ir meilės gausa Marija pavertė gyvulių tvartą Jėzaus namais“ (Evangelii Gaudium 286). Tai tepadrąsina šeimas atsiverti didesnei meilei netgi savo neidealiose situacijose. Tepadeda Viešpats atsigręžti į Jį ir į vienas kitą, tėvams į vaikus ir vaikams į tėvus... (homiliją skaityti >>>).

Tą dieną atlaiduose dalyvavo itin gausus būrys tikinčiųjų iš Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos.

Apie atlaidus Šiluvoje prašome skaityti Kauno arkivyskupijos int.  puslapyje >>>.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021