Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Mokslo ir žinių diena Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2021-09-01)

Paskelbta: 2021-09-01

 

Rudenišką rugsėjo pirmosios rytą, pradėdami naujuosius mokslo metus, į šv. Mišias Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje rinkosi „Saulės“ ir Jono Jablonskio gimnazijų auklėtiniai, mokytojai, tėveliai.


Eucharistijos liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Pasveikinęs susirinkusius su Mokslo ir žinių diena, monsinjoras kvietė prašyti Dievo malonės dovanų mokiniams pradedant naujuosius mokslo metus ir  sukalbėti maldą už iškeliavusius pas Viešpatį šių gimnazijų auklėtinius bei mokytojus.


„Mieli gimnazistai, šiandien viena gražiausių dienų Jūsų gyvenime, todėl norisi prabilti nuoširdžiausiais žodžiais, kurie paliestų jūsų širdis, protą ir sielą. Žvelgdamas į jūsų akis, matau ne tik susitikimo džiaugsmą, bet ir nerimą: kaip ilgai būsime kartu, vienas kitam šypsosimės ir, gyvu žodžiu pasisveikinę, linkėsime geros dienos. Galbūt besitęsianti pandemija vėl pasodins prie kompiuterio ekrano ir tik iš tolo matysime vienas kitą“, - kalbėjo klebonas.


Homilijoje mons. V. Grigaravičius, cituodamas apaštalo Pauliaus žodžius: „(...) jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai“ (1Tes 5,5), kurie esate pašaukti gyventi nepaprastą gyvenimą, kurį kiekvienam jūsų asmeniškai padovanojo Dievas, kvietė prisiminti, kad visų pradžių pradžia yra iš Dievo ir viskas yra Jo valioje. Nuolatos prašykite Jo malonės būti drąsiais ir ryžtingais įveikiant visus sunkumus, kurie stums į neviltį, į nusiminimą, nepasitenkinimą savimi ir kitais. (Homiliją skaityti >>>).


Šv. Mišių metu giedojo Kauno „Saulės“ gimnazijos jaunimo grupė „Akordas“, vadovaujama meno vadovės Jovitos Kulakauskienės.


Gimnazijų mokiniai dalyvavo liturgijoje, skaitė skaitinius, nešė atnašas, per visuotinę bendruomeninę maldą išsakė savo prašymus.


Baltų kardelių žiedai, atnešti prie altoriaus kaip dėkingumo ženklas, įsiliejo į bazilikos erdvę, tarsi pratęsdami monsinjoro pasakytą pamąstymą poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiais: „Visada žemėje per mažai gerų žodžių - meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse. Praeiname abejingi pro medį, paukštį, pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtume“.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021