Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios Šventojo Juozapo garbei parapijoje (2021-03-19)

Paskelbta: 2021-03-19


Kovo 19-ąją, švenčiant popiežiaus Pranciškaus paskelbtų Šventojo Juozapo metų titulinę iškilmę, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pakvietė tikinčiuosius į mažąją Kristaus Prisikėlimo bažnyčią, kur buvo aukojamos šv. Mišios šv. Juozapo garbei.


Nuo 2020 m. gruodžio 8 d. iki 2021 m. gruodžio 8 d. švenčiame Šventojo Juozapo metus minėdami 150-ąsias metines, kai šv. Juozapui buvo suteiktas Visuotinės Bažnyčios globėjo titulas.

Prieš šv. Mišias suklupę prieš Švč. Sakramentą tikintieji kartu su klebonu sukalbėjo Šv. Juozapo litaniją ir Maldą į Šv. Juozapą.

Monsinjoras,  pradėjęs homiliją popiežiaus Pranciškaus apaštališkuoju laišku PATRIS CORDE,  šv. Juozapą pristatė kaip - Bažnyčios globėją, mylintį ir mylimą užtarėją, švelnų ir gailestingą tėvą.

Klebonas dalijosi popiežiaus Pranciškaus mintimis apie Šv. Juozapą. Pasak popiežiaus, šv. Juozapas šiandien ypatingai aktualus mums duodamu atvirumo kitiems, svetingumo pavyzdžiu. Juozapas yra „priimantis tėvas“ pirmiausiai dėl to, kad be jokių išankstinių sąlygų priėmė Mariją ir su ja susijusį didįjį Dievo planą. Marijos sutuoktinis, pasitikėdamas Viešpačiu, priima savo gyvenime sutinkamus įvykius su drąsiu tikėjimu, kuriuo jį apdovanojo Šventoji Dvasia. Per šventąjį Juozapą kiekvienam iš mūsų šiandien Dievas sako: „Nebijok!“ (homiliją skaityti >>>

Mons. V. Grigaravičius pasidalijęs žinia, jog būtent šią dieną popiežiaus Pranciškaus paraginimu Visuotinėje Bažnyčioje pradedami Šeimos – AMORIS LAETITIA metai, kvietė melstis už šeimas.

Po šv. Mišių tikintieji liko adoruoti prie Švč. Sakramento ir  dar kartą suklupę kreipėsi į šv.Juozapą, norėdami  pasisemti drąsos, pasitikėjimo, užtarimo ir ramybės.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021