Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Malda už COVID-19 pandemijos aukas Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2021-03-06)

Paskelbta: 2021-03-07

Pakvietus Europos Vyskupų konferencijų Tarybai (CCEE), Lietuvos vyskupams Gavėnios laikotarpiu  jungtis į kontinentinę maldos grandinę ir melstis už mirusiuosius nuo COVID-19 Europoje,  kovo 6 d., šeštadienį, 18.00 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios.

Šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Klebonas pakvietė tikinčiuosius melstis ir prašyti ne tik užtarimo mirusiems, bet ir pagalbos žmonėms, kurie vis  dar kenčia nuo COVID-19 ligos.

Įsiliedami į kontinentinę maldos grandinę, kartu su apaštalu Pauliumi tarkime: „Tebūna palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, kad mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kuria patys Dievo guodžiami. Kaip gausėja mumyse Kristaus kentėjimai, taip gausėja per Kristų ir mūsų paguoda“ (2Kor 3-5). (Homiliją skaityti >>>)

Šv. Mišių pabaigoje buvo sukalbėta Viešpaties angelo malda.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021