Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

2009 m. kalendoriaus „Šventoji žemė" pristatymas (2008-11-16)

Paskelbta: 2008-11-19

 

„Pajuskime džiugų tarnavimą Viešpačiui...“, kvietė Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis praėjusį sekmadienį, aukodamas šv. Mišias Švč. Mergelei Marijai Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Jis priminė, kad šiais metais visame pasaulyje vyksta ypatingos iškilmės, skirtos Gailestingumo Motinai, kuri mums šviečia aukščiausiu šventumu.
Gausiai susirinkusiems tikintiesiems kiekvienas vyskupo žodis buvo tarsi balzamas, patepantis sielą: „Mergelė Marija mus paskatins, paragins, primins, priglaus ir ves šventumo keliu, kad nepaklystume“.

Po šv. Mišių konferencijų salėje vyko vyskupo Eugenijaus Bartulio kalendoriaus 2009 metams „Šventoji žemė“ pristatymas (kalendoriaus autorius ir sudarytojas yra pats vysk. E. Bartulis).                                                                           

Renginį vedusi aktorė Doloresa Kazragytė paskaitė garsaus mokslininko Paskalio minčių apie Jėzų Kristų, choras „Pastoralė“(vadovė Nijolė Jautakienė) padovanojo klausytojams keletą giesmių.

Ne tik Doloresa Kazragytė ir visi susirinkusieji pasidžiaugė, kad šis jau trečiasis vyskupo kalendorius yra dar įdomesnis, nes iliustruotas nuotraukomis iš Šventosios žemės. Vyskupas papasakojo apie savo kelionę, pakomentuodamas kiekvieną nuotrauką; kaip pats keliavo, kokius patyrė įspūdžius. Jis kvietė keliauti Šventosios žemės vietomis ne tik verčiant kalendoriaus lapus ir susimąstant, bet ir kvietė pamatyti savo akimis, savo širdimi pajusti Viešpaties kančią, gailestingumą ir didybę Šventojoje žemėje.

Baigdamas savo pasakojimą, vyskupas Eugenijus Bartulis pakvietė visus kartu, paduodant vienas kitam ranką, sugiedoti „Dėkojame, Dieve, Tau“. Tai buvo labai džiugos, jaudinančios valandos praleistos kartu su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu.

                                                                          Rima LipšienėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021