Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Viktorinoje „Irkis į gilumą“ tarp nugalėtojų — Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė“ komanda (2019-04-02)

Paskelbta: 2019-04-03


Kovo 29 d. VDU KTF Didžiojoje auloje vyko Kauno I dekanato moksleivių viktorinos „Irkis į gilumą“ (Lk 5, 4a) III etapas.

Viktorinoje dalyvavo šešios Kauno miesto mokyklų pradinių klasių moksleivių komandos iš įvairių I dekanato parapijų: tai Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė“ komanda „Jėzaus draugai“,  vyr. tikybos mokytoja Vilma Tamošauskytė, Kauno "Paparčio" pradinės mokyklos komanda „Papartukai”, tikybos vyr. mokytoja Skaidrė Zuozaitė, Kauno mokyklos – darželio "Šviesa" komanda „Šviesos vaikai“ , tikybos mokytoja metodininkė s. Justina – Jūratė Gruodytė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos komanda „Šviesos vaikai“, vyr. tikybos mokytoja Audronė Pundinienė, Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro komanda „Apaštalai“, tikybos mokytoja Audra Jakušovienė, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos komanda “Dangaus vaikai“, vyr. tikybos mokytoja s. Rima Pūžaitė. Šios moksleivių komandos tapo nugalėtojomis II- ojo etapo metu, kuris buvo vedamas dekanato parapijose.


Moksleivius pasveikino ir jų gerą nuotaiką viktorinos metu palaikė Kauno „Saulės“ gimnazijos merginos savanorės, kurios atliko kelias nuotaikingas giesmeles, talkino viktorinos metu. Viktorinos užduotis moksleiviams pristatė dorinio ugdymo mokytoja metodininkė Neringa Zaveckienė.

Kol komisija skaičiavo moksleivių atliktų užduočių vertinimo taškus, kad vaikams būtų lengviau laukti, kas taps nugalėtojais, tikybos mokytoja metodininkė ses. Justina Jūratė Gruodytė giedojo su vaikais animacines giesmeles, žaidė judriuosius žaidimus. Nugalėtojais tapo visi dalyvavę moksleiviai, nes jų išradingumas pristatant savo komandas, puikios religinės žinios, stebino komisijos narius.

Tačiau į pačią nugalėtojų kalno viršūnę iškopė Kristaus Prisikėlimo parapijos Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė“ komanda „Jėzaus draugai“, vyr. tikybos mokytoja Vilma Tamošauskytė ir Šv. Antano parapijos, Kauno mokyklos – darželio "Šviesa" komanda „Šviesos vaikai“, tikybos mokytoja metodininkė s.Justina – Jūratė Gruodytė.


Abi šios komandos surinko po 100 taškų ir pateko į IV viktorinos etapą, kuris vyks Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre.

Moksleivių atliktas užduotis vertino Kauno miesto tikybos metodinio ratelio narė Diana Cekanauskienė, Kristaus Prisikėlimo parapijos Katechetikos metodinio centro vadovė Aušrelė Krunglevičiūtė, Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė ir   dekanas mons. Vytautas Grigaravičius.

Dekanas pasveikino visus dalyvavusius III - ame viktorinos etape, linkėjo jiems tapti tikrais Jėzaus draugais ir įteikė padėkas, bei bendras komandines dovanėles šio ir IV etapo nugalėtojams.

Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė“ komanda  su  savo tikybos mokytoja Vilma Tamošauskyte ne pirmus metus skina laurus  šioje viktorinoje.

Dėkojame mokytojai Vilmai už moksleivių  paruošimą   ir  sakome "ačiū"  visai komandai. Telydi Jus ir toliau Dievo palaima!


                                              Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro ir Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021