Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenėje pokalbis apie baimes ir nerimą (2019-02-22)

Paskelbta: 2019-02-22


Šv. Kryžiaus parapijos klebonas  kun.Valdas Paura OCD po  trumpos maldos pokalbį  pradėjo žodžiais: „Su Tavimi, mano Dieve, visada seksis“. Įžanginė mintis „su Tavimi, mano Dieve“ ir buvo viso šio vakaro tema.

Kur žmogus gali rasti ramybę, džiaugsmą, taiką ir laimę? Tik Dieve! Reikia trokšti susitikti su Jėzumi. Nuolat kartojama malda: „Viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk manęs nusidėjėlio“ užpildo protą nuo netinkamų minčių, jis tampa tarsi apšviestas.


Visuomenė sukasi emociniame lygmenyje, tad reikia užsiugdyti „didelę širdį“, kad nežeistų įvairios gyvenimiškos smulkmenos. Reikia koncentruotis esmėje. Laimė atsiranda iš troškimo, kad kiti būtų laimingi, o vargas ateina iš troškimo, kad pats būtum laimingas. Dabartinėje visuomenėje žmonės yra pavargę nuo savęs. Maldos - tiek asmeninės, tiek bendruomeninės labiausiai gydo žmogų.


Vakaro metu brolis Valdas citavo ir rėmėsi šv.Teresės Avilietės, šv. Kryžiaus Jono išmintimi. „Stenkis su meile žvelgti ten, kur nematyti meilės, ir gausi meilę.“ Šv.Kryžiaus Jonas.

Susitikimo derlius - pastiprintas tikėjimas ir troškimas gilintis į dvasinį gyvenimą („aš“ tapatinti su dvasia, o ne kūnu), priminimas, kad visuose reikaluose, kad ir blogiausiuose turime labiau džiaugtis ir pasitikėti Dievu !


                                               Koordinatorė St. Raščiuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021