Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Malda už Tėvynę Lietuvą (2019-02-16)

Paskelbta: 2019-02-18


Vasario 16 d. su visais tėvynainiais šventėme Lietuvos valstybės atkūrimo 101-ąsias metines. Tradiciškai Kaune ši šventė prasideda Kristaus Prisikėlimo bazilikoje šv. Mišiomis.


Į šv. Mišias padėkoti Viešpačiui už Lietuvos laisvę, prašyti Dievo pagalbos išlaikant šią brangią dovaną mūsų dienomis, melstis už mūsų tautą, rinkosi šeimos, jaunimas, senjorai, bendruomenės nariai , Kauno m. savivaldybės, Aukštųjų mokyklų, įvairių organizacijų atstovai, nešini vėliavomis.

10 val. iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ pasveikino su visus su Vasario 16-ąja, linkėjo vienybės, meilės, kvietė tausoti laisvę, ją puoselėti ir ginti.
Šv. Mišiose koncelebravo arkivyskupas emeritas S.Tamkevičius SJ, vyskupas augziliaras A. Jurevičius, prelatas V. S. Vaičiūnas OFS,  Kauno kunigų seminarijos rektorius R.Norkus, Šv.Juozapo parapijos vikaras kun. L. Vilėniškis, Šv.Vincento Pauliečio parapijos kun. P. Komorniczak OFM Cap, Marijos radijo direktorius kun. P. Narijauskas ir Kristaus Prisikėlimo parapijos  klebonas mons .V. Grigaravičius  bei kunigai, patarnavo diakonas D.Chmieliauskas.


Arkivyskupas homilijoje, prisimindamas popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje, kalbėjo: „Nepriklausomybės minėjimas – dar viena proga prisiminti, apmąstyti svarbias mūsų visų šaknis. Jos įvairiopos, bet visuomet tam, kad augintų kamieną, šakas ir vaisius. Šiandien kviečiu pamąstyti apie trejopas Lietuvos šaknis (homiliją skaityti  >>>)


Šv. Mišiose giedojo Šv. Cecilijos choras, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės, vargonavo Dalia Jatautaitė.


Beje, šio choro atliekamos giesmės džiugino tikinčiųjų širdis ne tik šiandien šioje bazilikoje, bet ir skambėjo Kauno santakoje šv. Mišiose popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje metu.

Vasario 16-ios iškilmę bazilikoje vainikavo „Tautiška giesmė“.

Po Mišių kauniečių eisena su vėliavų jūra leidosi į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį.


                  Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021