Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Padėkos Mišios už popiežiaus Pranciškaus apsilankymo malones Lietuvoje (2018-10-23)

Paskelbta: 2018-10-23


„KRISTUS JĖZUS – mūsų viltis.“ Šia žinia norime gyventi, ja norime dalintis su visais. Jūsų apsilankymas skatins mus, Lietuvos katalikus, drąsiai skleisti Evangelijos šviesą, rūpintis šeimomis, prabilti į jaunimo širdis, būti arti visų, kurie ieško ne vien duonos, bet ir teisingumo bei vilties“, - dėkojo Kauno arkivyskupas metropolitas L.Virbalas Šventajam tėvui popiežiui Pranciškui rugsėjo 23 d. Kauno Santakos parke.

O štai spalio 21 d. kartu su visa Bažnyčia švęsdami Misijų sekmadienį, Lietuvos vyskupų paraginti Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji rinkosi į baziliką padėkoti Dievui už tas gausias malones, kurias patyrė lankantis popiežiui Pranciškui Lietuvoje per jo apaštališkąją kelionę Baltijos šalyse.

11.00 val. šv. Mišias aukojo parapijos vikaras kun. J. Grigonis.

„Nepamirškite savo šaknų“, - šie Šventojo Tėvo Pranciškaus žodžiai, ištarti Lietuvos žemėje, turėjo kiekvienam kristi širdin. Ir ne tik šie. Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje buvo vienas didžiausių renginių mūsų šalies istorijoje, juolab minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Tūkstančiai Lietuvos žmonių patyrė didelę dvasios pilnatvę, susitikę su charizmatiškuoju Katalikų Bažnyčios vadovu, dalyvaudami šv. Mišiose, išgirdę Jo nešamą Evangelijos žinią.

„Išgyvenome neeilinį įvykį, mūsų mažą kraštą aplankė Katalikų Bažnyčios vadovas, tai ypatinga žinia visam pasauliui apie Lietuvą,- akcentavo vikaras kun. Julius, - tai dovana tautai ir kiekvienam mūsų. Tik reikia nepamiršti, kad reikia įgyvendinti tai, apie ką kalbėjo Popiežius Pranciškus.“


Pilnomis dėkingumo širdimis išlydėjome Šventąjį tėvą Pranciškų, jo aukotos šv. Mišios, įvairių renginių metu ištarti padrąsinimo žodžiai, šypsena paliko gilų įspūdį kiekvieno tikinčiojo bei geros valios žmogaus širdyje.

Viliamės, kad popiežiaus Pranciškaus vizitas bus stiprus Dvasios gūsis Lietuvos žmonėms, nes Dvasia mus moko ir primena visa, ką Jėzus yra pasakęs.

Apie Šventojo Tėvo apsilankymą mūsų žemėje dar ilgai kalbėsimės ir ne kartą gilinsimės į jo išsakytas mintis, pasakytas kalbas ir maldas.

                                        Kristaus Prisikėlimo parapijos  informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021