Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Biblijos studijoje - Šventasis Raštas – grožinė ar mokslinė literatūra? (2018-10-17)

Paskelbta: 2018-10-22


Šis ruduo nepagailėjo nei saulės spindulių, nei įvykių gausos, kurių ypatingas, viską nustelbiantis, ilgam palikęs pėdsaką kiekvieno lietuvio širdyje – popiežiaus Pranciškaus apsilankymas mūsų Tėvynėje. Tai didelė Dievo malonė Lietuvos žmonėms. Suprantama iki jo atvykimo visos mintys, lūkesčiai sukosi apie tai.

Jam išvykus, emocijoms nurimus, Šv. Rašto grupelės nariai nekantravo: Kada įvyks pirmasis užsiėmimas? Kas vadovaus, nes diakonas, dr. Benas Ulevičius buvo užsiminęs, jog šiais metais jį laukia didelis krūvis universitete ir ne tik, todėl vargu, ar suspės atlikti ir šį įsipareigojimą. Tačiau grupės nariai nudžiugo, kai rugsėjo 26 d. dr. Benas atvyko į susitikimą.

Deja, tai buvo tik atsisveikinimo vizitas, tačiau paruošta paskaita apie „Logos-Žodis“, privertė ne vieną kartą „skruzdelytėms“ perbėgti kūnu. Baigęs paskaitą, dr. Benas išdėstė priežastis, kodėl atsisveikina su grupelė, bet kartu nudžiugino, jog susitarė su Šv. Rašto mgr. kun. Algirdu Akelaičiu, kad šiais metais jis vadovaus grupei.


Taigi, po trijų metų pertraukos vėl susitikome su kun. Algirdu. Pirmąjį susitikimą jis paklausė: „Kaip manote Šv. Raštas grožinė ar mokslinė literatūra“? Nuomonės išsiskyrė, dauguma apskritai susilaikė, buvo be nuomonės. Kunigo atsakymas – grožinė, todėl Bibliją turi veikti jausmus. Ją turime skaityti įsijaučiant, išgyvenant įvykius, pajusti malonumą, pasigėrėjimą autorių išmone perteikti Pasaulio sukūrimo istoriją, Dievo veikimą žmogaus gyvenime ir Jo Išganymo planą.

Jau įvyko du susitikimai. Skaitome Pradžios knygos pažodinį vertimą iš hebrajų kalbos. Kun. Algirdas tvirtina, kad ši knyga yra raktas į visos Biblijos studiją. Iš tiesų, kunigo gebėjimas perteikti pirmuosius pasakojimus gyvai, vaizdžiai interpretuojant įvykius, savaime vertė į juos įsigyventi, išgyventi malonumą. Manau ne vienas grįžęs namo, naujai perskaitė kurį nors pamėgtą Biblijos knygą.

                                        Biblijos studijų koordinatorė Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021