Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - "Gaidos“ koncertas (2018-05-30)

Paskelbta: 2018-06-05


Paskutiniojo gegužės trečiadienio senjorų popietėje koncertavo Žaliakalnio bendruomenės choras „Gaida“ (vadovas Arvydas Paulauskas).

Dainininkai nupynė gražių dainų pynę, vadovas Arvydas Paulauskas papildė eilėmis. Koncerto pabaigoje choras kartu su senjorais sugiedojo Maironio „Lietuva brangi“.


Širdingai padėkojome vadovui Arvydui Paulauskui ir dainininkams už koncertą, kuris padvelkė meile Tėvynei, grožiui, pavasariui, linkėdami tobulėti, koncertuoti.


Ilgai netilo pokalbiai, diskusijos prie arbatos ar kavos puodelio. Pasveikinome gegužės mėnesį gimusius, linkėdami stiprybės ir Dievo palaimos. Mintimis pasidalino Albina Diliūnienė, Veronika Giedraitienė, Jadvyga Bernotienė, Aldona Kukštienė, Vida Petkevičienė ir kiti.

                                                    Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021