Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vaikų Velykėlės Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2018-04-08)

Paskelbta: 2018-05-17


2018 m. balandžio 8 d., kaip kasmet Gailestingumo sekmadienį, šventėme jaunų šeimų velykinę šventę Kristaus Prisikėlimo parapijoje. Ši šventė buvo tikra Dievo dovana mūsų šeimoms. Daug parapijos jaunų šeimų su mažais vaikais ir jaunuoliais aktyviai dalyvavo Eucharistijos šventime, kuriam vadovavo kan. Robertas Pukenis, o homiliją, skirtą šeimoms, sakė diakonas Benas Ulevičius.

Mama Aurelija dalijosi, kad jai „širdis džiaugėsi, girdint jaunuolius, Vakarę Girčytę ir Vincą Kuodį, skaitant Dievo žodį ir liudijant jį mums visiems. Ir tuo pačiu metu bazilikoje dūzgiančius vaikus. Tai buvo „gyva Eucharistinė šventė!” Šv. Mišių aukai atnašos buvo ypatingos, nes su giliausia padėka ir džiaugsmu jas ruošėme visą velykinę savaitę.


Troškome padėkoti Dievui už mūsų šeimas ir mums kiekvienam teikiamą tvirtybę, sveikatą ir gyvenimą. Juliaus Barono, dviejų sūnelių tėvelio, kūrybingumu ir darbu buvo padarytas Prisikėlusio Kristaus Kryžius, kuris yra padėka Gailestingajam Tėvui už suteiktą naują gyvenimą Justinui Sapriko po kepenų transplantacijos ir už mums kiekvienam teikiamas malones šeimos gyvenime.

Šį Prisikėlimo kryžių nešė pats pasveikęs Justinas su dviem draugais, Justu Vaitkumi ir Augustinu Kugevičiumi. O Vakarė Girčytė padėjo lelijų vazonėlį prie Prisikėlusio kryžiaus kaip visų mūsų šeimų dėkingumą ir džiaugsmą. Margučių atnašą, skirtą velykinės šventės vaikų džiaugsmui ir margučių ridenimui, nešė Kristinos ir Giedriaus Gelažnikų šeima. Duoną ir vyną atnešė Vincentos ir Augustino Pokštų šeima, kad šv. Komunijos metu būtume suvienyti gyvajame Kristaus Kūne ir dalintumės Gerąja Naujiena bei gerumu vieni su kitais.


Šv. Mišių pabaigoje s. Ramutė Budvytytė kartu su jaunų šeimų mažaisiais pasveikino parapijos kleboną mons. V. Grigaravičių, visus kunigus, diakoną ir klieriką su Velykėlių švente ir pakvietė visus dalyvauti šeimų velykinėje šventėje.


Konferencijų salėje vyko nuotaikinga šeimų šventė. Vos įžengus į salę, energingai, su šypsenomis veiduose visus atėjusius pasitiko šaunusis šokių mokytojas Edgaras su savo keturiomis dukrytėmis. Džiaugėmės gausiai susirinkusių jaunų šeimų būriu ir, pasistiprinę skanėstais nuo velykinio stalo, visi drauge linksmai šokome, žaidėme įvairius velykinius žaidimus. Vaikai rinko gražiausią margutį ir su dideliu džiaugsmu rideno atsineštus margučius.

Tuo tarpu mūsų jaunuoliai su mokytoja Jurga Paulauskiene susidomėję dalyvavo viktorinoje, kurioje gilinosi į religinius klausimus, o po viktorinos džiaugėsi laimėtais prizais. Šeimos buvo pradžiugintos kan. Roberto Pukenio ir diakono Beno apsilankymu mūsų šventėje. Kan. Robertas mielai bendravo ne tik su tėveliais, bet ir su vaikais. Kanauninkas pasidalino keletu savo vaikystės prisiminimų, taip pat ištarė ne vieną mamas ir tėčius padrąsinantį žodį ir džiaugsmingai dalijosi įžvalgomis, kaip svarbu auginti vaikus tikėjimo šviesoje. Diakonas Benas ir jo atliekamos indėniškos giesmės ne tik vaikams, bet ir tėveliams paliko neišdildomą įspūdį…


Nepaprastai įdomu buvo išgirsti indėnų krikščioniškas giesmes gyvai. Gražu buvo stebėti, kaip vaikai mielai sėdėjo šalia kan. Roberto ir nešė jam vaišes. Tėvai džiaugėsi, kad vaikai galėjo iš arti pabendrauti ir susidraugauti su kunigais. Vis tik pats giliausias ir įsimintiniausias šios šventės momentas – tai Jokūbo ir Kotrynos pasveikinimas Pirmosios Komunijos proga. Ses. Ramutė su giliu tikėjimu ir džiaugsmu sveikino juos, kad jie šį sekmadienį jau antrą kartą regimu būdu priėmė šv. Komuniją ir susitiko su gyvuoju Kristumi, kuris yra ir visada bus geriausias jų Draugas ir Patarėjas gyvenimo kelyje. Vaikai įteikė Kotrynai ir Jokūbui po tulpių puokštę ir simbolinę prasmę turinčias dovanas.


Visi vaikai žiūrėjo į juos su didele pagarba! O Jokūbas su Kotryna labai džiaugėsi sveikinimu! Mama Kristina liudijo: „Nuoširdžiai džiaugiausi ir mintyse tyliai dėliojau maldos už šiuos nuostabius vaikus žodžius: „Gerasis Jėzau, niekada jų neapleisk. Vesk juos gėrio, tiesos ir meilės keliu...”

Visų šeimų vardu nuoširdžiausiai dėkojame mūsų šventės talkininkams: šokių mokytojui Edgarui Šnipaičiui, Laimai Pulokaitei ir Arvydui Kašiubai.

Vaikai, grįžę į namus, visą vakarą dalijosi įspūdžiais ir rytojaus dieną darželiuose pasakojo mokytojams bei draugams apie Velykėlės šventę.

                                   Jaunų šeimų ratelio informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021