Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmoji Šventoji Komunija mokyklos - darželio "Rūtelė" vaikams (2018-05-06)

Paskelbta: 2018-05-08

Gegužės 6 dienos rytas išaušo šviesus, saulėtas ir šiltas. Mokyklos - darželio „Rūtelė“ mokiniai, kartu su mokytoja Vilma Tamošauskyte ir tėveliais, sesėmis ir broliais, krikšto tėveliais, seneliais ir net artimiausiais draugais į Kristaus Prisikėlimo mažąją bažnyčią rinkosi džiugiai nusiteikę.

Kiekvienas atėjo su šypsena, dailiai apsirengęs, nešinas Krikšto žvake. Spindėjo ne tik susirinkusiųjų išorė, bet ir kiekvieno susirinkusiojo širdis... Į šią didžią dieną, kelionė prasidėjo beveik prieš metus, lankantis sekmadienio šv. Mišiose ir mokantis suprasti pagrindines krikščioniškas tikėjimo tiesas bei maldas.


Šią dieną vaikams ir jų tėveliams šventinis rytas prasidėjo labai anksti. Kiekvienas kėlėsi šeštą ar septintą ryto, tačiau niekam tas netrukdė, kadangi kiekvienas širdyje nešėsi džiugų virpėjimą, norą, kuo greičiau susitikti su Jėzumi. Visi vaikai buvo papuošti baltomis iškilmingomis albomis.


Šv. Mišios prasidėjo devintą valandą, parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius prieš prasidedant šv. Mišioms, tėvelius ir vaikus, įeinant į bažnyčios vidų, palaimino ir pamokino, kaip tėveliams reikės laiminti savo vaikučius. Visi kartu, tėveliai susikabinę rankomis su savo atžalomis, patraukė į bažnyčios vidų, kurioje šv. Mišių jau laukė susirinkę tikintieji.


Šv. Mišios buvo iškilmingos, šviesios ir džiugios. Joms vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, patarnavo diakonas Benas Ulevičius. Širdį virpino gitaros garsai, įvairios giesmės, klebono pamokslas apie visą apimančią meilę, atnašų nešimas, žvakelių plazdėjimas ir Švenčiausiojo Sakramento pirmasis priėmimas.


Visi jautėmės paliesti Dievo dvasios, meilės ir visa apimančio gailestingumo.

Po Šv. Mišių visi kartu pasivaišinome šventoriuje, fotografavomės ir dalinomės gera nuotaika bei bendryste.

Dovilė Kaušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021