Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dievo gailestingumo sekmadienis parapijoje (2018-04-08)

Paskelbta: 2018-04-09

Balandžio 8 d., antrąjį šv. Velykų sekmadienį, su visa Bažnyčia Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji šventė Dievo gailestingumo sekmadienio iškilmę.

Dievo gailestingumo sekmadienis per Atvelykį pradėtas švęsti 2000 metais, kai tam pakvietė popiežius šv. Jonas Paulius II, atsiliepdamas į Vilniuje gyvenusiai šv. Faustinai išsakytą Jėzaus norą pirmąjį sekmadienį po šv. Velykų švęsti Dievo gailestingumo šventę.


Bazilikoje prie altoriaus stovintis ir tarp gėlių įkomponuotas Dievo Gailestingumo paveikslas kvietė melsti malonės kiekvienam, kad ir kokios sunkios būtų žmogaus nuodėmės ar klaidos.

11.00 val. šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, patarnavo diakonas B. Ulevičius.


Parapijos klebonas savo homilijoje kalbėjo apie Dievo gailestingumą: „Dievo gailestingumas yra beribis, bet žinokime ir tai, kad Dievas, davęs žmogui laisvą valią, ją gerbia ir nei vienam savo valios neprimeta. Dievas visada žmogui tiesia mylinčią ranką, bet, deja, dažnai žmogus ją atstumia. Savo galią atleisti nuodėmes Kristus suteikė ne angelams, o žmonėms – silpniems ir nuodėmingiems.

Dievas trokšta, kad ramybė, kurią Jis mums dovanoja, nebūtų prarasta, bet nuolat atnaujinama, kad žmogaus ir Dievo ryšys niekada nenutrūktų ir nebūtų sutraukytas. Net nusigręžusiems nuo Dievo Jis dovanoja atleidimą.


Viešpatie Jėzau, neleisk mums pamiršti, kad turime nuolatos Tau dėkoti už Tavo meilę, Tavo auką vardan mūsų išganymo. Padėk mums pakilti virš susiklosčiusių aplinkybių, kad ir kokios jos mums atrodytų beviltiškos. Leisk visada regėti Tave kaip mūsų džiaugsmą ir viltį" (Homiliją skaityti >>>)

 

Bazilikos šventoriuje gražų ir šiltą sekmadienio rytą nusidriekė iškilminga Švč. Sakramento pagarbinimo  procesija su Dievo Gailestingumo paveikslu priešakyje.


12.30 val. Eucharistijos šventimu prasidėjo jaunų šeimų Atvelykio šventė. Šv. Mišiose, kurioms vadovavo kan. dr. Robertas Pukenis, patarnavo Kunigų seminarijos klierikas Edgaras Versockis, buvo meldžiamasi Dievo palaimos šeimoms, vaikams.

Po Mišių konferencijų salėje ilgai netilo šurmulys, buvo šokama, dainuojama, ridenami margučiai ir t.t.

                                                     Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021