Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Tėvelių ir vaikučių adoracija prie Švenčiausiojo Sakramento (2017-09-22)

Paskelbta: 2017-10-16


2017 metų rugsėjo 22 dienos vakarą Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunos šeimos su savo mažais vaikais susirinko mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje pagarbinti Jėzaus esančio Švenčiausiame Sakramente. Tėveliai su vaikais atnešė degančias žvakutes ir išsakė savo prašymus gyvajam Jėzui, giedojo giesmeles ir dėkojo Viešpačiui už globą bei palaimą šeimoms.


Vaikučiai mokėsi pagarbinti Jėzui, nusilenkdami Jam taip, kaip prieš 100 metų Fatimoje pasirodęs angelas mokė Pranuką, Jacintą ir Liuciją.

Nors penktadienio vakarą tėveliai susirinko pavargę po visos darbo savaitės, o vaikučiai – po visos dienos mokykloje ar darželyje, bet pabuvę trumpoje valandėlėje dieviškos malonės spinduliuose, šeimos pajautė stiprybę bei paguodą ir jų širdys džiaugėsi atgaiva bei ramybe.

Jaunų šeimų ratelio informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021