Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno I dekanato parapijų Pastoracinių tarybos narių susitikimas su arkivyskupu L.Virbalu Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2017-05-31)

Paskelbta: 2017-06-01

Gegužės 31 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato parapijų bei rektoratų Pastoracinių tarybų atstovų susitikimas su Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ ir Kauno arkivyskupijos sielovados koordinatore Vaida Spangelevičiūte - Kneižiene.


Šis susitikimas buvo skirtas plačiau ir išsamiau aptarti Pastoracinių tarybų veikimą parapijose, buvo išsamiai pristatyti Pastoracinės tarybos tikslai ir uždaviniai. Kauno arkivyskupas dar žiemą ragino atnaujinti Pastoracines tarybas parapijose.

Pradžioje susirinkimo, kuris prasidėjo malda, arkivyskupas  L.Virbalas kvietė atsistoti, prisistatyti atvykusius svečius ir tarti keletą žodžių apie jų, parapijų, Pastoracinių tarybų atsinaujinimą.


„ Labai svarbus yra bendradarbiavimas tarp pasauliečių ir kunigų, turime atkreipti dėmesį ir į bendradarbiavimą tarp atskirų parapijoje veikiančių grupių, tam, kad kartu kurtume gyvą, veiklią ir tikinčią bendruomenę“ , - akcentavo sielovados koordinatore Vaida, - "Bet svarbiausia yra susitikimas su Jėzumi. Mes kiekvienas turime to siekti patys ir kartu kviesti tuos, kurie yra šalia, bet nutolę nuo Bažnyčios, ieškoti sprendimų kaip tai padaryti".

O vyskupas kvietė skelbti Evangeliją, švęsti ir tarnauti vieni kitiems. Nepamiršti kur esame, kur norime eiti, ką norime pasiekti...


Atvykę svečiai dalijosi patirtimi. Baigiantis susirinkimui buvo išdalintos anketos  kaip žengti pirmuosius esminius žingsnius įgyvendinant Pastoracinės tarybos planus ateičiai.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021