Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Atnaujinta parapijos Gyvojo rožinio ratelio veikla (2016-10-14)

Paskelbta: 2016-10-17


Atsiliepiant į Kauno arkivyskupo raginimą prieš jubiliejinę Marijos dieną atnaujinti ir paskatinti žmones įsijungti į Gyvojo rožinio ratelius, Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje spalio 8 dieną buvo švenčiama Gailestingumo jubiliejaus Marijos diena.

Į vakarines šv. Mišias susirinko Marijos legiono ir Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos nariai, kurie sudaro Gyvojo rožinio grandinėlę, kasdien melsdamiesi Šventojo Tėvo paskelbtomis mėnesio intencijomis.


Šv. Mišias aukojo parapijos vikaras kun. Julius Grigonis. Per homiliją jis akcentavo Rožinio maldos galią žmogus gyvenime ir kvietė į šią maldą, kuri vadinama mažąja Evangelijos mokykla, įsijungti kuo daugiau parapijiečių. Po homilijos kunigas suteikė specialų palaiminimą Rožinio kalbėtojams.

Spalio 13 dieną būrelis mūsų parapijos Gyvojo rožinio ratelio narių, vadovaujami naujos koordinatorės Kristinos Jasilionienės, nuvyko į Šiluvą švęsti Marijos dienos, kartu pasimelsti ir gauti vyskupo palaiminimą.


Eucharistijai Šiluvos bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, šv. Mišių pradžioje pakvietęs visus melstis už daug sunkumų išgyvenančią Lietuvą. Savo homilijoje ganytojas kalbėjo apie Rožinio maldos prasmę bei reikšmę. Jis sakė, kad, kalbėdami visą Rožinį, mes ne tik atliekame dvasinę piligrimystę nuo Nazareto iki tuščio Marijos kapo, bet ir apmąstome Evangelijos žinią. Arkivyskupas pateikė ir praktiškų patarimų, kaip giliau išgyventi Rožinio maldą. Jis akcentavo Rožinio maldos jėgą, sakydamas, kad Lietuva šia malda įrodė pasauliui, kaip galima iškovoti tautos nepriklausomybę, ir su įsitikinimu pabrėžė, jei šiandien visi tikintieji susivienytų šioje maldoje, tikrai pasikeistų Lietuvos veidas. „Tačiau labai svarbi ir kelių žmonių malda, juk Jėzus yra pažadėjęs, kad veikia ir ten, kur du ar trys susirenka melstis Jo vardu (plg. Mt 18, 20)”, - baigė homiliją arkivyskupas emeritas.

Po šv. Mišių Gyvojo rožinio nariai buvo pakviesti į   bendrą agapę su ganytoju Piligrimų informacijos centre. Grįžome namo su džiaugsmu dėkodami Viešpačiui ir Motinai Marijai už patirtas malones ir gautą palaiminimą tolesnei maldos bendrystei.

Kviečiame visus, kurie trokšta gėrio, taikos savo šeimai, tėvynei, pasauliui, jungtis į bendrą nenutrūkstamą Gyvojo rožinio maldos grandinę. Ja melstis labai paprasta – kasdien jums patogiu laiku turite apmąstyti pasirinktos dalies vieną slėpinį, kalbėdami 1 TĖVE MŪSŲ, 10 SVEIKA, MARIJA, 1 GARBĖ DIEVUI.

Pasiryžusius prašome paskambinti Gyvojo rožinio koordinatorei Kristinai Jasilionienei mob. tel. 8 684 77374 arba kreiptis į parapijos raštinę. Labai laukiame jūsų!

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021