Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kviečiame į Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Marijos legioną (2016-09-16)

Paskelbta: 2016-09-19

Norime papasakoti apie mūsų parapijos legionierių veiklą ir kartu pakviesti prisijungti prie mūsų, kad kartu apaštalautume Viešpaties garbei, įprasmintume savo gyvenimo kelionę artimo meilės darbais ir malda.

Ką veikia Kristaus Prisikėlimo parapijos Marijos legionas? Nedidelis 10 narių mūsų legionas aplink save yra subūręs nemažą maldos pagalbininkų ir įsipareigojusių adoruotojų būrį. Tiek maldos pagalbininkai, tiek adoruotojai kiekvieną rytmetį pradeda malda, jiems patogiu dienos metu meldžiasi rožinio, Dievo Gailestingumo vainikėlio ir Marijos legiono maldomis.

Adoruotojai yra įsipareigoję mažojoje Prisikėlimo bažnytėlėje nuo pirmadienio iki penktadienio pasirinktinai 1-2 val. tyloje susitikti su Jėzumi, esančiu Švč. Sakramente. Tačiau tai ne viskas – reikia ir artimo meilės darbų: „Kaip kūnas be dvasios yra miręs, taip tikėjimas be darbų negyvas“ (Jok 2, 26).

Šie metai – Gailestingumo metai, todėl gailestingumo darbams skiriame ypatingą dėmesį. Mes pastoviai bendraujame su gyvenimo nuskriaustais, ligų palaužtais žmonėmis, kuriems labai reikia ne tik paguodos, bet ir dvasinės pagalbos, paskatinti juos glaustis prie Jėzaus, prašyti Švč. M. Marijos užtarimo, kad neprarastų tikėjimo ir pasitikėjimo, o rastų tikėjimo prasmę. Sunki liga, senatvė ne vieną atitolino nuo pasitikėjimo Dievu.


Tokius žmones sunku paguosti ir padėti jiems sugrįžti prie Dievo, tačiau kantrios mūsų legionierės suranda būdų, kaip tai padaryti: Jos veda dvasinius pokalbius, kartu meldžiasi, aplankydamos žmones ne tik jų namuose, bet ir globos įstaigose bei ligoninėse. Štai keletas ryškesnių mūsų kasdienybės pavyzdžių, atspindinčių dalelę tylios mūsų parapijos Marijos legiono veiklos. Bendravome su viena jauna moterimi, turėjusia problemų su alkoholiu. Ji kreipėsi į mus prašydama padėti pakrikštyti ką tik gimusį vaikelį, nes turėjo iš ligoninės tuoj pat išvažiuoti gydytis į Akmenės priklausomybių centrą. Pakvietusios kunigą, nuskubėjome į ligoninę ir ... tapome krikšto tėvais – kunigas ir viena legionierė.

Su šia moterimi palaikome ryšį ir džiaugiamės, kad sūnelis Pijus auga, o ji pati stojasi ant kojų: po gydymo gavo socialinį butą ir pradėjo dirbti. Šiais metais dvasiškai bendraujame su 6 be krikšto gyvenančiais žmonėmis, iš kurių viena moteris netrukus mūsų bazilikoje priims krikštą.

Norėdamos padėti kitiems, ir pačios stengiamės tobulėti – skaitome dvasinę literatūrą, Šv. Raštą, esame pastovios rekolekcijų, atsinaujinimo dienų, piligriminių kelionių dalyvės.

Marijos legiono pirmininkė Kristina Jasiulionienė, mob. tel. 8 684 77374

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021