Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Krikščionių schizma (2016-01-20)

Paskelbta: 2016-01-27

Kodėl krikščionių Bažnyčia suskilo į dvi dalis – Romos Katalikų ir Rytų ortodoksų? Apie tai mums pasakojo vikaras kun. Linas Šipavičius sausio 20-osios sambūrio popietėje.

Savo pasakojimu jis nuvedė mus istorijos keliais , kas atsitiko beveik prieš tūkstantį metų. Kodėl Romos popiežius Leonas IX atskyrė nuo Bažnyčios Konstantinopolio patriarchą Mykolą I Kerularijų, ką išpažįsta krikščionys ortodoksai, ką teigia Romos Katalikų Bažnyčia. Kuo skiriasi Ortodoksų ir Katalikų Bažnyčios, kodėl Romos katalikai įvedė daug dogmatinių ir liturginių naujovių, kurios papildė skirtumus.


Iš pradžių tiek Rytuose, tiek Vakaruose buvo tas pats tikėjimo išpažinimas. Nors dabartinė oficiali Romos Katalikų Bažnyčios pozicija, išdėstyta II Vatikano susirinkimo dokumentuose, teigia, jog nėra jokių teologinių kliūčių susijungimui, Rytuose tebėra „kitokia drausmė“, ortodoksai įžvelgia teologines kliūtis ir dažnai laikosi pozicijos, jog katalika yra eretikai.

Abipusės katalikų ir ortodoksų anathemos ( atskyrimai nuo Bažnyčios) buvo panaikintos 1965 metais, tačiau Eucharistinis bendravimas taip ir nebuvo atstatytas. Senjorai labai dėkingi kun. Linui Šipavičiui už išsamų pasakojimą, komentarus ir atsakymus į visus klausimus.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021