Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje svečiavosi parapijos vikaras kun. Šv. Rašto mrg. Linas Šipavičius (2015-10-15)

Paskelbta: 2015-10-20

Niekas lengvai nepasiekiama Spalio 15-osios senjorų popietėje svečiavosi mūsų vikaras kun. Linas Šipavičius. Jau tapo tradicija, kad kiekvienas kunigas, besidarbuojantis mūsų šventovėje, papasakoja apie savo pašaukimą, kelią į kunigystę.


Vikaras Linas labai nuoširdžiai pasakojo apie jaunystėje susikurtą įvaizdį apie kunigą, savo dvejones ir troškimus, pirmąjį darbą, potyrius ir apsisprendimą tapti vienuoliu. Vėliau studijos Liublino universitete, kuo ten besimokydamas praturtėjo, ko pasiekė, kodėl susidomėjo Šventuoju Raštu, kalbomis? Ką patyrė jaunas kapelionas Rukloje, kai reikėjo kovoti dėl dvasinės gyvybės, kaip sekėsi dėstytojauti Šiluvoje, dirbti Kauno miesto parapijose.

Šiandien Šv. Rašto magistras kunigas Linas ne tik mūsų parapijos vikaras, turintis daug įpareigojimų bendruomenėje, bet ir Lietuvos sporto universiteto kapelionas, VDU užsienio kalbų instituto dėstytojas, VDU Teologijos fakulteto bakalaurų darbų vadovas, bendradarbiaujantis Marijos radijuje, žurnale „Artuma“.

Ar įmanoma viską aprėpti? „Visuomet renkuosi, kas sunkiausia ir darau kruopščiai. Man patinka ieškojimai, siekių motyvacija, - akcentavo kun. Linas,- kiekvienas žmogus turi daryti ir siekti to, kas prie širdies, suvokiant, kad niekas lengvai nepasiekiama.“

Kunigas Linas atsakė į gausius senjorų klausimus, o mes padėkojome už atvirą ir gilų pasakojimą, linkėdami dvasinės stiprybės visų darbų ir įsipareigojimų grandinėje. Ir tikėdami , kad vikaras kun. Linas Šipavičius ilgai darbuosis mūsų parapijoje, juolab jis pasakė:„Man čia patinka“.

 Rima Lipšienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021