Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Negailėkime atlaidumo dvasios... (2015-05-06)

Paskelbta: 2015-05-13

Ar visuomet žmogus sugeba atleisti? Kodėl suvokiame, kad įžeidžiau, įskaudinau, bet atsiprašyti labai sunku? Žinome, kad tarpusavio santykiuose daug problemų, labai daug neapykantos, dažnai graužiame ir skaudiname vienas kitą. Nuoskaudos auga, jos tarsi piktžolės bujoja. Kaip įgyvendinti atleidimą, juk esame krikščionys?

Apie Atgailos sakramentą ir kalbėjo senjorų popietėje gegužės pirmąjį trečiadienį klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. „Dievas mums atleidžia, o ar mes atleidžiame? Jeigu neatleidžiame – nemylime Dievo, nėra mumyse gailestingumo,“- teigė klebonas.

Jis priminė Jėzaus kančios istoriją, priminė, ką Evangelija kalba apie gailestingumą, ką reiškia Atgailos sakramentas, kaip reikia pasiruošti išpažinčiai. Svarbiausia reikia pradėti nuo savęs, pripažinti savo suklydimus, nepateisinti blogo darbo. Teisingumas turi gyvuoti, bet atlaidumas mūsų gyvenime labai svarbus. Kaip akcentavo klebonas, jeigu trokštame, kad Dievas būtų man gailestingas, pirmiausia reikia atleisti, pakilti aukščiau, kuris tau bloga padarė.

Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius taip pat kalbėjo apie ateinančius Dievo Gailestingumo metus ir patarė: „Negailėkime atlaidumo dvasios vieni kitiems, gyvenkime joje“.

                                                                       Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021