Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Mokslinė konferencija „Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus bažnyčia 1934 – 2014 m.” (2014-11-14)

Paskelbta: 2014-11-16

Lapkričio 14 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje vyko mokslinė konferencija „Mūsų Viešpaties Kristaus Prisikėlimo bažnyčia 1934 – 2014”, skirta Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80-mečio ir atstatytosios bažnyčios konsekravimo 10-ies metų jubiliejams paminėti.


Konferenciją pradėjęs parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pasveikino visus dalyvius, ragindamas pabūti kartu, prisiminti šios bažnyčios istoriją ir nepamiršti, kad kiekvienas esame savosios parapijos dalimi – esame Gyvoji Bažnyčia.

Klebonas pakvietė renginyje dalyvavusį J. E. Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį pradėti konferenciją malda.
Konferencijos dalyvius pasveikino Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, kuris pasidžiaugė gražiu miesto savivaldybės ir parapijos bendradarbiavimu tvarkant šventovę ir jos aplinką.

Po maldos ir sveikinimo pradėti skaityti pranešimai. 

Lietuvos valstybės ir kultūros veikėjas, Kovo 11-osios Akto signataras, Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, Europos parlamento narys prof. Vytautas Landsbergis kalbėjo apie šios bažnyčios reikšmę Lietuvai. Jis priminė, jog Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime, kuriame dalyvavo ir nemažai dvasininkų, vienas iš reikalavimų buvo grąžinti ne tik religijos laisvę, bet ir sovietų valdžios nusavintus Bažnyčiai priklausiusius pastatus bei žemę, atiduoti tikintiesiems Vilniaus Katedrą, Kauno Prisikėlimo bažnyčią bei kitas bažnyčias. Prelegentas taip pat prisiminė ir pastangas siekiant, kad Prisikėlimo bažnyčia būtų ne tik grąžinta tikintiesiems, bet ir atstatyta.

Vyskupas Kęstutis Kėvalas pranešime nagrinėjo bendrystės ir tarnystės santykį. Vyskupas akcentavo bendruomenės svarbą. Šios dvi sąvokos, pasak vyskupo, turi eiti greta.

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros doktorantas, Kauno apskrities viešosios bibliotekos vyresnysis bibliografas Mindaugas Balkus apžvelgė Kristaus Prisikėlimo parapijos kūrimosi istoriją ir raidą nuo 1923 iki 1944 m. Pranešime buvo aptartos bažnyčios statybos ir parapijos kūrimosi priežastys bei eiga, atskirai paminėtos parapijoje iki okupacijos veikusios maldos ir apaštalavimo grupelės, pristatyta parapijoje vykdyta karitatyvinė veikla. ( pranešimus išsamiau skaityti>>>)

Parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras pranešime „Evangelizacinė aktyviųjų dvasininkų, vienuolių ir pasauliečių veikla Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapijoje antrosios sovietų okupacijos metais“ išryškino dirbusių kunigų įtaką ugdant parapijiečių religinį tautinį sąmoningumą, aptarė tarybiniais metais pogrindyje veikusių ir parapijos teritorijoje apaštalavimo darbus dirbusių vienuolių veiklą ir paminėjo pasauliečių vaidmenį žadinant religinę tautinę savimonę.

Po kavos pertraukėlės pranešimą skaitė Bažnytinės ir civilinės teisės bei italų teisės daktaras kanauninkas Robertas Pukenis, reziduojantis Kristaus Prisikėlimo parapijoje. Jis pasidalijo mintimis apie Bažnyčios vaidmenį tautiniam atgimimui.

Gydytojas infektologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Lilio universiteto (Prancūzija) garbės daktaras, profesorius Alvydas Laiškonis perskaitė pranešimą „Mūsų širdys Tautos šventovėje – Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje“.
Po pranešimo profesorius pasidalijo prisiminimais, kaip sovietų laikais Infekcinės ligoninės (įkurtos nacionalizuotuose parapijos pastatuose), kieme rado į šiukšlyną išmestą knygų bei popierių krūvą ir jos ištraukė kelis didelius kartono lapus su sudrėkusius bažnyčios brėžiniais. Prieš gerą dešimtmetį juos atidavęs parapijos klebonui, o šiandien dar atnešė įrėmintą piešinį, kurio autentiškumą turės įvertinti specialistai.

Konferencijos pabaigoje parapijos klebonas padėkojo prelegentams už įdomiai parengtus pranešimus, o klausytojams – už dėmesį ir pagirtiną norą kuo daugiau sužinoti apie savo bažnyčios istoriją.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021