Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijiečių susitikimas su parapijos diakonu V. Šidlausku (2014-02-02)

Paskelbta: 2014-02-04

Vasario 2 d., sekmadienį, švenčiant Kristaus Paaukojimo šventę, parapijos tikintieji buvo pakviesti į susitikimą su Prisikėlimo parapijos diakonu Valdu Šidlausku.

Parapijos konferencijų salėje susirinkusiems tikintiesiems diakonas pristatė Kauno kunigų seminarijos įsikūrimo istoriją, jos raidą įvairiais istorijos tarpsniais.

Buvo kalbėta apie seminarijoje dirbusius kunigus, dėstytojus, seminarijos sunkmečius ir atgimimo laikotarpius ir parodyta vaizdinė medžiaga apie seminarijos vidinį gyvenimą, seminaristų dvasinį, intelektualinį, pastoracinį ir žmogiškąjį ugdymą.

Susitikimo pabaigoje diakonas atsakė į tikinčiųjų klausimus.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021