Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Senjorų popietėje – Užgavėnių šventė (2008-02-05)

Paskelbta: 2008-02-11

 

Žiemos taip ir nesulaukėme, o jau reikia ją išvyti, nes atėjo Užgavėnės. Todėl pagyvenusių žmonių sambūris ir susirinko ne kaip įprasta trečiadienį, bet antradienį, kad kartu atšvęstų Užgavėnes.

Stalas buvo labai turtingas, nes visi atėjo su lauknešėliais. Valgėme įvairiausių gardžiausių blynų, pyragėlių.
         Taip buvo gardu, kaip ir dera per Užgavėnes, sočiai prisivalgėme. Juolab, kad visi susirinkusieji atėjo su puikiausia nuotaika. Beje, svečiuosna užsuko ir ragana, bet ji buvo ne pikta, o taip pat su vaišėmis. Nuskambėjo ir dainos.

Penktas mėnuo, kai susibūrė pagyvenusių žmonių sambūris. Popietėse lankosi vis tie patys senjorai, tad jau laikas vienas kitą artimiau pažinti. Mielai visi pasakojo apie savo gyvenimą, kokių mokslų pasiekė, kuo dirbo ar dirba, kiek vaikų ir anūkų sulaukė. Trumpi buvo tie pasakojimai, bet mes lyg suartėjome, pajautėme vienas kito džiaugsmus ar pergyvenimus.
         Svarbiausia tai, kad visiems patinka pagyvenusių žmonių sambūrio popietės ir jos laukiamos.

Gavėnia prasideda Pelenų diena. Apie šios dienos reikšmę, jos liturgiją susirinkusiems papasakojo kunigas Julius Grigonis, kviesdamas Gavėnios metu apmąstyti savo gyvenimą, ką galime – pakeisti, patobulinti, kad Prisikėlimo šventę sutiktume su tyra širdimi.

                                                                                           Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021