Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenės rekolekcijos Palendriuose (2013-10-20)

Paskelbta: 2013-10-23

 

Trečiąjį spalio mėnesio savaitgalį Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenės nariai kartu su parapijos klebonu mons. Vytautu Grigaravičiumi bei Dvasios vadovu kun. Algirdu Akelaičiu vyko į rekolekcijas „Meditabor in mandatis tuis” - „Mėgaujuosi Tavo įsakymais” Palendriuose.

Penktadienio vakarą svečių namuose mus pasitiko Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserys. Draugiškas organizuotumas atitraukė mus nuo buities rūpesčių ir leido pasimėgauti buvimu tikėjimo šviesoje bei bendruomenės šiluma. Po trumpo įvado, supažindinančio su rekolekcijomis ir vakarienės, dalyvavome šv. Mišiose Šv. Benedikto vienuolyno bažnyčioje, kurioje šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Klebonas homiliją skyrė Dievo gailestingumui: „Šiandien Jėzus nori paliesti mūsų širdis, kad mes visi pamatytume Dievą tokį, koks Jis iš tikrųjų yra. Jėzus nori, kad mes pajustume begalinį Dievo gailestingumą ir meilę...“
Monsinjoras kvietė nuoširdžiai prašyti Viešpaties, kad Jis padėtų mums nusigręžti nuo pasaulio logikos, išmokytų gyventi pagal Dievo meilės logiką ir kad Šventoji Dvasia sustiprintų mūsų pasiryžimus atleisti vieni kitiems.
„Nuolat prašykime ir melskime: ,Viešpatie Jėzau Kristau, perkeisk visų paklydusių širdis, kad visi galėtų džiaugtis Tavuoju išganymu‘“,- baigė homiliją klebonas.

Šeštadienį per pusryčius užsimezgusį draugišką pašnekesį tęsėme plaudami indus, šluostydami stalus ir skubėjome į rytines šv. Mišias. Benediktinų šv. Mišiose buvo giedamas grigališkasis choralas lotynų kalba. Grigališkasis choralas - Dievo šlovinimo forma, kai maldingai giedami liturginiai ir Šventojo Rašto tekstai. Tai skirta ne stebinti žmogų, o sujungti tikinčiųjų balsus ir išsakyti kelią į Dievą.

Rekolekcijų tema buvo apie tai, kokį Dievas sukūrė pasaulį ir žmogų. Atsakymų ieškojome dabartyje: subtiliame bažnyčios interjere, tyliame vienuolių giedojime, spalvingame Palendrių peizaže, bendruomenės ir šeimos tarpusavio bendravime. Ir matėme, kad tai yra gražu kaip ir  praeityje, juk Šventojo Rašto eilutėse rašoma apie tai, kaip Dievas kūrė žemę, augmeniją ir gyvūniją, žmogų „ir matė, kad tai yra gera“. Pašnekesiuose kėlėme klausimus: kuo žmogus panašus į Dievo paveikslą, kaip pasireiškia Dievo palaima, kaip katalikiškas pasaulis suvokia vyro ir moters santykį ir kaip įvyko pirmoji nuodėmė? Vakare mokėmės melstis pagal brevijorių.

Sekmadienį dalyvavome šv. Mišiose, o po Mišių buvome pakviesti į vienuolyno parduotuvėlę, kur galėjome įsigyti krikščioniškos literatūros, muzikos įrašų, medaus ir brolių benediktinų pagamintų saldumynų. Buvo pravesta nedidelė ekskursija: susipažinome su Šv. Benedikto vienuolynu, jo įsikūrimo Lietuvoje istorija. Priešpiet tęsėme mąstymus ir pašnekesį apie pirmosios nuodėmės dalyvius, kaltininkus ir atsakomybę. Po pietų atsisveikinę ir atsibučiavę skubėjome namo pasidalyti su savo artimaisiais šilta rekolekcijų nuotaika, tikėjimo žiniomis ir nepamirštamais potyriais.

Dėkojame mons. Vytautui Grigaravičiui už aukotas šv. Mišias, kaip įkvepiančią rekolekcijų pradžią, dėkui kun. Algirdui Akelaičiui už kantrybę, už minčių ir žinių dosnumą, ačiū tariame broliams benediktinams, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserims  ir  bendruomenės organizatorei Staselei Rasčiuvienei už norą, skirtą laiką bei energiją bendruomenės nariams - už buvimą kartu, bendravimą, dalinimąsi mintimis.

Parapijos šeimų bendruomenės narė Ieva Kuodienė 
 

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021