Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Devynioliktojo amžiaus tautos patriotai (2013-10-09)

Paskelbta: 2013-10-11

 

Kas jie? Apie tai ir išgirdome pasakojimą apie šio amžiaus patriotus, kovojusius dėl tautos laisvės ir nepriklausomybės spalio 9-ąją. Senjorų popietėjė svečiavosi Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karybos istorijos skyriaus vyriausiasis muziejininkas Algimantas Daugirdas. Šiemet sukanka 150 metų, kai įvyko 1863 metų sukilimas. Melagingai buvo įvardijamas šis sukilimas sovietiniais metais. Tad buvo labai įdomu išgirsti pasakojimą iš istoriko lūpų, kuris ne vienerius metus paskyrė 19 amžiaus istorinių įvykių analizei.

Algimantas Daugirdas išsamiai papasakojo , kas vyko Lietuvoje jau nuo 19 amžiaus pradžios, kaip brendo, kaip buvo ruošiamasi sukilimui prieš carizmą. Nušvietė istorinę situaciją Europoje, kur ir kada vyko manifestacijos, kaip kūrėsi komitetai Lietuvoje, kur ir kokie mūšiai įvyko Lietuvoje. Nei tremtis, nei kankinimai, nei pralaimėjimai prieš daug gausesnę žandarų armiją nepalaužė Lietuvos patriotų burtis, organizuotis kovai už laisvę. Žuvo, buvo ištremti tėvai, užaugo nauja karta ir vėl kilo kovon prieš Rusijos priespaudą. Prelegentas papasakojo ir apie sukilimo organizatorius ir vadovus – Konstantiną Kalinauską, Zigmantą Sierakauską, Antaną Mackevičių bei kitus.

Algimantas Daugirdas labai džiaugėsi, kad šiemet mūšių vietose patys gyventojai, seniūnijos pastatė atminties akmenis, koplytstulpius 1863 metų sukilėliams atminti ir pagerbti. Prelegentas ruošiasi išleisti knygą, tad senjorai ne tik padėkojo už išsamią daugiau kaip dvi valandas užsitęsusią istorijos pamoką, bet ir palinkėjo sėkmės , kad knyga kuo greičiau pasiektų skaitytoją, kuris sužinotų ir didžiuotųsi, nes lietuvių tauta ir 19 amžiuje turėjo šimtus patriotų.

            Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021