Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Rūtelės" mokyklos mokinių Pirmosios Komunijos šventė (2012-05-12)

Paskelbta: 2013-05-16

 

Gegužės 12 d. Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje gražus „Rūtelės" mokyklos vaikų būrys priėmė Pirmąją Komuniją. Visus mokslo metus vaikai gilinosi į tikėjimo tiesas, sekmadieniais dalyvavo Šv. Mišiose.

Priėję išpažinties vaikai sekmadienį susirinko priimti Švč. Sakramento. Į bažnyčią rinkosi pasipuošę vaikai, jų tėveliai, krikšto tėvai, seneliai. Savo tėvelių palaiminti vaikai žengė prie altoriaus.

Šv. Mišias aukojo vikaras kun. Tomas Trečiokas. Homilijoje kunigas kalbėjo apie Jėzaus meilę mums. Palinkėjo vaikams, kad Jėzus laukia jų kiekvieną sekmadienį ir padrąsino vaikus, kad kas benutiktų Jėzus jų niekada neišduos.

Tėveliai skaitė ištraukas iš Švento Rašto, nešė atnašas, o moksleiviai dovanas Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikams.

Džiaugsmingas jaudulys laikėsi per visas Šv. Mišias. Neabejotinai šis iškilmingas Šeštinių sekmadienis išliks įsimintinas moksleiviams ir jų šeimoms.

„Rūtelės“ mokyklos Tikybos mokytoja V. Tamošauskytė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021